top of page

ทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์ (CCCL Film Grants)

ทุนสนับสนุนผลิตหนังสั้นเป็นหนึ่งในโครงการของ CCCL Film Festival โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปในการผลิตหนังสั้นเกี่ยวกับวิกฤตโลกรวน โดยทุนนี้เป็นทุนเปิด เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความสนใจในด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์

หนังสั้นที่ผลิตในโครงการนี้จะถูกเผยแพร่ในช่องทางประชาสัมพันธ์ของ CCCL และจัดฉายในงานฉายหนังต่าง ๆ ของทางเทศกาล นอกจากนี้หนังสั้นที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ จะได้รับการคัดเลือกฉายในเทศกาลหนังสั้นประจำปีและมีโอกาสชิงเงินรางวัลอีกครั้งในเทศกาลซึ่งตัดสินโดยนักวิจารณ์หนัง ผู้กำกับหนังและบุคคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อม

สมัครขอรับทุนสนับสนุน

Supported by

Suedostasien_EN_RGB.png
Logo_H2.1_Th.png
CCCL2022_Grants_web-01.png

ปิดรับสมัครทุนสนับสนุนประจำปี 2565

ติดตามรายละเอียดทุนสนับสนุนปี 2566 ในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2566

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) เปิดรับสมัครโปรเจกต์ภาพยนตร์ขนาดสั้นเพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์ โดยเนื้อหาของโปรเจกต์ภาพยนตร์จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับวิกฤตโลกรวนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่เราทุกคนต้องร่วมกันทำความเข้าใจและแก้ไขเพื่ออนาคตของเยาวชนและสิ่งมีชีวิต และเพื่อให้โลกกลับมาสู่สภาวะสมดุลอีกครั้ง

 

โดยโปรเจกต์ภาพยนตร์สั้นสามารถนำเสนอมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับสิ่งมีชีวิต มนุษย์กับชุมชน หรืออื่น ๆ ในรูปแบบสารคดี (documentary) หรือรูปแบบอื่น ๆ (non-documentary) เช่น เรื่องแต่ง แอนิเมชัน วิดีโออาร์ต และหนังทดลอง เป็นต้น ทั้งนี้โปรเจกต์ภาพยนตร์จะต้องมีความยาวไม่เกิน 15 นาที

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์สั้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000 บาท (อย่างน้อย 5 ทุน) สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565 เทศกาลจะประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางอีเมลช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2565

การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน

เทศกาลมองหาผลงานภาพยนตร์สั้นที่มีความสดใหม่ มีความทะเยอทะยานในการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนในรูปแบบและสไตล์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาจะต้องสามารถถ่ายทำได้จริงในระยะเวลาที่ทางเทศกาลกำหนด และทีมงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

อนึ่ง ประเด็นวิกฤตโลกรวนในภาพยนตร์ อาจจะกล่าวถึงภัยแล้ง การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกอย่างผิดปกติ ปัญหาน้ำท่วม ดินถล่ม ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น พายุฝน การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศอันเกิดจากการขยายตัวของสังคมเมือง เป็นต้น หากผู้สมัครต้องการคำปรึกษาโครงการเกี่ยวกับประเด็นที่จะเล่า สามารถติดต่อที่ submissions@ccclfilmfestival.com

 

ทางเทศกาลขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินและคัดเลือกโครงการ หากโครงการของผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องผลิตภาพยนตร์สั้นส่งเทศกาลในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่อง ประเด็น หรือรูปแบบการนำเสนอภายหลังได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องแจ้งให้ทางเทศกาลทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครโครงการ CCCL Film Grants ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรวมถึงสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์และบุคคลต่างชาติที่อาจไม่มีสัญชาติไทย โดยสามารถสมัครเป็นทีมหรือเดี่ยว ไม่จำกัดอายุ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำภาพยนตร์มาก่อน

ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยเทศกาล หากไม่สามารถเข้าร่วมได้จะต้องแจ้งเทศกาลให้ทราบก่อนล่วงหน้า

ค่าสมัคร

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

1) ผู้สมัครจะต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. เรื่องย่อภาพยนตร์

  2. แผนค่าใช้จ่าย (Budget plan) ผู้สมัครจะต้องอธิบายว่าโปรเจกต์มีค่าใช้จ่ายใดบ้าง หากต้องใช้ทุนมากกว่าที่ทางเทศกาลสามารถให้ได้ ผู้สมัครจะต้องอธิบายว่า ผู้สมัครจะหาแหล่งเงินทุนจากที่ใด

  3. Visual references หรือ ภาพตัวอย่างเพื่อแสดงถึงรูปแบบ/สไตล์ของโครงการ (ผู้สมัครสามารถอ้างอิงภาพจากภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ หรือสื่ออื่นๆ ที่บ่งบอกถึงแนวทางภาพยนตร์ที่ผู้สมัครต้องการจะผลิต)

  4. Director statement หรือ ถ้อยแถลงจากผู้กำกับ ผู้สมัครจะต้องอธิบายว่าโครงการภาพยนตร์สั้นของผู้สมัครเกี่ยวข้องกับวิกฤติการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างไร และทำไมผู้สมัครถึงสนใจที่จะเล่าเรื่องนี้

  5. ประวัติผู้กำกับและทีมงาน

  6. ตัวอย่างผลงานหนังสั้นหรือสื่อสร้างสรรค์ที่เคยทำ

 

2) กรอกแบบฟอร์มที่ Google Forms

3) ผู้สมัครสามารถส่งโปรเจกต์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยเทศกาลจะประกาศผลการตัดสินทางอีเมลที่ผู้สมัครใช้ในการสมัคร ภายในเดือนพฤษภาคม 2565

Closed

คำถามที่พบบ่อย

1) CCCL Film Grant คืออะไร แตกต่างจากการประกวดภาพยนตร์สั้น (Film Competition) อย่างไร

ทุนสนับสนุนผลิตหนังสั้น (CCCL Film Grants) เป็นทุนที่เปิดให้ผู้ที่สนใจส่งโครงการเข้ารับการพิจารณารับทุนผลิตภาพยนตร์สั้น ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสูงสุด 30,000 บาท ส่วนการประกวดภาพยนตร์สั้นของเทศกาล จะเป็นการเปิดรับภาพยนตร์สั้นที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว เข้าพิจารณาเพื่อจัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์ประจำปีของเทศกาล CCCL และชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยเทศกาลจะเปิดรับสมัครภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดวันที่ 1 มิถุนายน 2565

2) หากโครงการภาพยนตร์ได้รับทุนสนับสนุนแล้ว จะสามารถส่งภาพยนตร์เข้าประกวดได้อีกหรือไม่

ภาพยนตร์ที่ผลิตภายใต้ CCCL Film Grants จะได้รับพิจารณาเข้าแข่งขันประกวดภาพยนตร์ทันที ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องส่งภาพยนตร์เข้าประกวดอีก อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนอาจไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายเพื่อฉายในเทศกาล การพิจารณาภาพยนตร์ในโครงการให้ทุนสนับสนุน (CCCL Film Grants) กับการประกวดภาพยนตร์ (Film Competition) ใช้หลักเกณฑ์ในการตัดสินต่างกัน 

 

3) ฉันไม่มีประสบการณ์หรือผลงานภาพยนตร์มาก่อน จะทำให้โอกาสในการได้ทุนน้อยลงหรือไม่

หากผู้สมัครไม่เคยมีประสบการณ์การทำภาพยนตร์มาก่อนหรือไม่มีผลงานภาพยนตร์ อาจจะส่งผลต่อการพิจารณา ทว่าไม่มีประสบการณ์ไม่ได้หมายความว่าผู้สมัครจะไม่สามารถเขียนเรื่องที่น่าสนใจได้ แม้ว่าเทศกาลจะพิจารณาจากผลงานเก่าของผู้สมัคร เทศกาลยังคงให้ความสำคัญกับเนื้อหาของโครงการเป็นอันดับแรก หากเนื้อหาของภาพยนตร์ที่ผู้สมัครส่งมามีความแปลกใหม่ น่าสนใจมาก ทางเทศกาลก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ให้ทุนแก่ผู้สมัคร

 

4) สามารถส่งโครงการได้มากกว่า 1 โครงการหรือไม่

ผู้สมัครสามารถส่งโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณามากกว่า 1 โครงการ อย่างไรก็ตามทางเทศกาลจะให้ทุนโครงการแก่ผู้สมัครเพียงโครงการเดียวเท่านั้น

 

5) ถ้าโครงการของฉันไม่ได้รับรับทุนสนับสนุนจากเทศกาล นั่นหมายความว่าเทศกาลไม่สนใจโครงการภาพยนตร์ของฉันใช่หรือไม่

ไม่ใช่ ทางเทศกาลมีทุนสนับสนุนอย่างจำกัด จึงไม่สามารถให้ทุนกับทุกโครงการที่ส่งเข้าร่วมพิจารณา

 

6) ฉันอายุเกิน 21 ปี แต่อยากเข้าร่วมโครงการ Mentorship ได้หรือไม่

ผู้สมัครที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Mentorship จะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 21 ปี หรือ ผู้สมัครที่มีอายุเกิน 21 ปี แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำภาพยนตร์สามารถเข้าร่วมโครงการ Mentorship

bottom of page