ปิดรับผลงานหนังสั้น

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) เปิดรับผลงานหนังสั้นจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้หัวข้อ “สานสันติสู่ธรรมชาติ (Making Peace with Nature)” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ทำให้มีข้อจำกัดในการถ่ายทำภาพยนตร์ ทางเทศกาลจึงมีมติขยายเวลารับสมัครผลงานจากวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้จัดแสดงในเทศกาลหนังสั้นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และได้รับพิจารณาชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 190,000 บาท โดยในปีนี้เทศกาลแบ่งการประกวดหนังสั้นออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. หนังสารคดี (documentary)

2. หนังสั้นประเภทอื่น ๆ (non-documentary) 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งหนังสั้นความยาวไม่เกิน 15 นาที ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ www.filmfreeway.com/ccclfilmfestival คลิกที่นี่เพื่อศึกษาขั้นตอนการส่งหนังเข้าเทศกาลผ่าน FilmFreeway

วันกำหนดส่งหนังสั้น

ผู้สมัครสามารถส่งหนังสั้นเข้าเทศกาลได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์ FilmFreeway ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเทศกาลใช้สำหรับรับสมัครหนังสั้น 

ค่าสมัคร: ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งหนังเข้าเทศกาล


หากส่งหลังจากวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 23:59 น. จะไม่ได้รับการพิจารณา หากท่านมีปัญหาในการสมัครผ่าน FilmFreeway ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ submissions@ccclfilmfestival.com ผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลช่วงต้นเดือนมกราคม 2565 ทางอีเมลที่ใช้ในการสมัคร

คุณสมบัติของหนังสั้น

 1. หนังสั้นที่ส่งเข้าร่วมประกวดในเทศกาลต้องผลิตขึ้นในประเทศไทยหรือในประเทศในแถบเอเชีย

 2. หนังสั้นจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศภายใต้หัวข้อ “สานสันติสู่ธรรมชาติ (Making Peace with Nature)”

 3. จำกัดความยาวของหนังไม่เกิน 15 นาที

 4. หนังสั้นจะต้องผลิตหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

 5. หนังสั้นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยจะต้องมีซับไตเติ้ลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

การแข่งขันประกวดหนังสั้นและรางวัล

การประกวดหนังสั้นจะถูกตัดสินโดยนักวิจารณ์หนัง คนทำหนังและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 สาขา

 

1. ประเภทสารคดี (เฉพาะหนังสั้นที่ผลิตในประเทศไทย)

 1. รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 2. รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 3. รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สารคดี เช่น หนังฟิคชั่น หนังทดลอง เป็นต้น (เฉพาะหนังสั้นที่ผลิตในประเทศไทย)

 1. รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 2. รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 3. รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นอกจากนี้ยุวทูต CCCL ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนจากทั่วภูมิภาคประเทศ จะประกาศรายชื่อหนังสั้นในดวงใจ และผู้เข้าร่วมเทศกาลจะมีสิทธิ์โหวตหนังสั้นที่ตัวเองชื่นชอบ หนังสั้นที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจะได้รับรางวัล Audience Award

ผู้ที่ส่งหนังสั้นเข้าเทศกาลไม่ว่าจะได้รับคัดเลือกหรือไม่ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยสามารถแจ้งได้ที่ info@ccclfilmfestival.com

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผลงานภาพยนตร์ที่ส่งเข้าเทศกาลจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดเกิดขึ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

 2. Link หนังสั้นที่ผู้สมัครส่งให้ทางเทศกาลพิจารณานั้นจะต้องสามารถรับชมได้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

 3. ผู้สมัครสามารถส่งหนังสั้นที่ยังไม่สมบูรณ์ให้เทศกาลพิจารณาได้ กรุณาระบุว่าหนังสั้นไม่สมบูรณ์ตรงส่วนใด เช่น ยังไม่ได้ผสมเสียง เป็นต้น โดยผู้สมัครจะต้องแจ้งให้เทศกาลทราบเมื่อหนังเสร็จสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม ทางเทศกาลขอแนะนำให้ผู้สมัครส่งหนังเฉพาะเวอร์ชั่นที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้เทศกาล

 4. CCCL Film Festival ไม่สามารถให้ฟีดแบกหรือความคิดเห็นต่อผู้สมัครที่ส่งหนังสั้นเข้าเทศกาล

 5. หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องนำส่งไฟล์ภาพยนตร์สำหรับฉายและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับเทศกาลภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

 6. ผู้สมัครยินยอมให้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) สามารถใช้ภาพนิ่ง ตัวอย่าง วิดีโอส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสั้นในการประชาสัมพันธ์เทศกาลและกิจกรรมของเทศกาล รวมถึงอนุญาตให้ CCCL Film Festival จัดแสดงผลงานหนังสั้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CCCL Film Festival หรือในกิจกรรมเพื่อการศึกษา

 7. หากหนังสั้นผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครอนุญาตให้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) จัดแสดงผลงานหนังสั้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CCCL Film Festival หรือในกิจกรรมเพื่อการศึกษา

 8. เทศกาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า