top of page

CCCL Rewind: ปี 2565 กับการผลักดันการเล่าเรื่องวิกฤตโลกรวนในงานศิลปะ

ปี 2565 กำลงจะจบลง เราอยากพาทุกคนกลับไปย้อนรำลึกโปรแกรมและกิจกรรมของเราตลอดทั้งปีกัน!


ในปีที่ผ่านมาเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนจัดกิจกรรม อาทิเช่น เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ปี 2565 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 2 โครงการทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่งทางเทศกาลได้รับการสนับสนุนจาก Heinrich Böll Stiftung Southeast Asia เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน, โครงการทุนสนับสนุนพาโนรามา สนับสนุนโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากการนำเสนอผลงานปีที่แล้ว และในปีนี้ ทางเทศกาลยังได้รับการสนับสนุนจากกองทุนแคนาดาเป็นปีแรก สนับสนุนโครงการยุวทูต CCCL และโครงการฉายภาพยนตร์และสนทนา (CCCL Film Tours) ที่จังหวัดเชียงใหม่ มหาสารคาม และสงขลา


นอกจากโครงการหลักทั้ง 5 โครงการ CCCL ยังได้จัดทำแพลตฟอร์มวิดีโอ "CCCL Library" ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมผลงานภาพยนตร์และศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังจัดทำบทความ SOS: Subjects on Screen นำเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ศิลปินใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการผลิตผลงานภาพยนตร์และศิลปะ และสุดท้าย CCCL ได้ผลักดันหนังสั้นของ CCCL ไปฉายในเทศกาลต่าง ๆ เช่น สารคดี "คน-ป่า" ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันประกวดหนังสั้นที่มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา และรางวัลชมเชย เทศกาล Earth Future Festival จัดร่วมกับองค์กรยูเนสโก ในขณะที่สารคดี "ผีตาแฮก สารพันวัฒนธรรมข้าวทุ่งกุลาร้องไห้" ได้รับคัดเลือกเป็น Finalist ในเทศกาลเดียวกัน สารคดี "เสียงกลางนา" ได้รับคัดเลือกฉายที่ Southeast Asia Center at the University of Washington ปี 2565 ประเทศสหรัฐอเมริกา และฉายในงานกรุงเทพฯ กลางแปลงร่วมกับสารคดี "เบื้องหลังกำแพง"


ไฮไลท์

350+ ศิลปินและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ปี 2565

6 โปรเจกต์หนังสั้นได้รับทุนจากโครงการทุนสนับสนุนผลิตหนังสั้น

4 โปรเจกต์หนังสั้นได้รับทุนจากโครงการพาโนรามา

10 เยาวชนเข้าร่วมโครงการยุวทูตCCCL

100+ เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมฉายภาพยนตร์และสนทนา ใน 3 จังหวัด

เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าชมหนังสั้นบน CCCL Library กว่า 6,000 ครั้ง

บทความ SOS Subjects on Screen มีผู้เข้าชมกว่า 500+ ครั้ง

หนังสั้นจาก CCCL ได้รับคัดเลือกฉายในกิจกรรมและเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ


เทศกาลของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ รวมถึงทุกคน ทีมงานเทศกาลขอขอบคุณทุกคนจากใจสำหรับการสนับสนุนมาโดยตลอด และในโอกาสขึ้นปีใหม่ ทีมงานขอบคุณเทศกาลขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรง สวัสดีปีใหม่!

แท็ก:

bottom of page