top of page

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนเข้าร่วมภาคีภาคประชาชน จัดกิจกรรมฉายหนังที่ COP ภาคประชาชน

ผลกระทบจากวิกฤตโลกรวนเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการที่ประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบกับตัวเองอย่างชัดเจน CCCL เล็งเห็นถึงช่องว่างในการนำเสนอเนื้อหาสำหรับประเด็นปัญหานี้ที่ยังมีอยู่อย่างจำกัดในปัจจุบัน CCCL มุ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และศิลปะบันเทิงที่เข้าถึงจิตใจของผู้คน (CCCL bridges the gap between art and science.)


Climate change บางครั้งเป็นเรื่องที่ยากต่อการเข้าใจ CCCL ซึ่งเป็นเทศกาลหนังสั้นแห่งแรกในภูมิภาคที่นำเสนอประเด็นด้าน climate change โดยเฉพาะ ได้นำร่องเป็นพื้นที่เล่าเรื่องโลกรวน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงสำหรับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งจะเป็นประชากรรุ่นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในอนาคต ภารกิจสำคัญของ CCCL คือการเป็นสะพานให้เยาวชนในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมและการเป็นผู้นำของสังคมในอนาคต


กิจกรรมฉายหนังสั้นเป็นส่วนหนึ่งของเวทีนโยบายและวิชาการสาธารณะกู้วิกฤตโลกเดือดด้วยมือประชาชน ซึ่งเกิดจากการร่วมมือของเครือข่ายภาคีทั่วประเทศ จุดประสงค์ของการฉายหนังในครั้งนี้ เพื่อเป็นกระบอกเสียงเรื่องการตื่นตัวต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพยายามใช้ภาพยนตร์ในการเป็นตัวกลางในการสื่อสาร สร้างความรู้สึกแก่ผู้คนต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


กิจกรรมฉายหนังจะจัดขึ้นวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กิจกรรมนี้เปิดลงทะเบียนให้เข้าชมฟรี (จำกัด 50 ที่นั่ง)


รายชื่อหนังสั้น

ปะนาเระ เรือเล็กอาจจะไม่ได้ออกจากฝั่ง (PANARE, SHIP ON THE SHORE) (15 นาที)

สารคดีเรื่อง “ปะนาเระ เรือเล็กอาจจะไม่ได้ออกจากฝั่ง” จะพาไปสำรวจมุมมองของคนในชุมชน ที่มีต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ว่าพวกเขาประสบปัญหาอย่างไร และจะปรับตัวเพื่อรักษาอาชีพประมงพื้นบ้านที่เปรียบดั่งกระดูกสันหลังของพวกเขาให้อยู่รอดต่อไปได้อย่างไร


โลกร้อนคือไรพี่ โลกร้อนแก้ไงป้า (MOTHER OF EARTH IS CRYIN) (15 นาที)

สารคดีล้อเลียนบอกเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มสามคนที่ทำหนังสารคดีเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนเพื่อส่งประกวด


ไคร้เจ้าอยู่ไส (DEAR KHRAI, FROM NOWHERE) (15 นาที)

สารคดีต้นไคร้และแม่น้ำโขงไหลพัดพาความสุข ความหลากหลายทางอาหาร และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ให้กับชีวิตผู้คนที่นั้นมาอย่างยาวนาน แต่ในวันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เมื่อราชินีแห่งลุ่มนํ้าอย่างต้นไคร้ หายไปอย่างยากที่จะย้อนกลับ


FIRST DRAFT (15 นาที)

‘ตั๋ง’ เด็กฝึกงานห้องอัดเสียงแห่งหนึ่งกำลังเตรียมไฟล์เพลงให้กับหัวหน้าเพื่อนำเสนอลูกค้า ซึ่งเพลงที่ห้องอัดกำลังทำเป็นเพลงรณรงค์เกี่ยวกับโลกร้อน ทว่า ตั๋งกลับพบว่ามีข้อมูลหลายอย่างในเนื้อเพลงที่ไม่ถูกต้อง เขาต้องพยายามบอกหัวหน้าให้แก้ไขก่อนที่ลูกค้าจะใกล้เข้ามาฟังดราฟทแรกในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า


ผัดไทย (PAD THAI) (15 นาที)

สารคดีสะท้อนปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านเมนู “ผัดไทย” หนึ่งในสุดยอดอาหารไทยที่คนทั่วโลกต่างรู้จัก


หลังจากกิจกรรมฉายหนัง ร่วมสนทนากับคุณวีรยา วิชยประเสริฐกุล ผู้กำกับสารคดีเรื่องผัดไทย (PAD THAI) ประเด็นประสบการณ์การทำหนังสารคดีกับมุมมองที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการแก้ไขปัญหา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อหนังสั้น


Comentários


bottom of page