top of page
ชาวนานักวิจัย (THE FARMER)_1920x1080.png

ชาวนานักวิจัย

15 นาที • สารคดี • ภาษาไทย

เชง คือ นักการเมืองท้องถิ่นรุ่นใหม่ที่จังหวัดนครสวรรค์ เมืองต้นกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยา เธอเคยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต ปี 2554 น้ำท่วมบ้านของเธอ และชาวเมืองนครสวรรค์นานนับเดือน ในฐานะช่างภาพสารคดี ในคราบนักการเมืองท้องถิ่น เชงออกสำรวจเรื่องราวของกลุ่มชาวนาที่พยายามปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนต่อสภาพอากาศแปรปรวน ความแห้งแล้ง และทนต่อน้ำท่วมขัง ทว่าความพยายามของคนกลุ่มนี้กลับเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศ ซึ่งถ้ารัฐบาลดำเนินคดีกับชาวนานักปรับปรุงพันธุ์ข้าวกลุ่มนี้ ทุกคนจะคิดคุก!

หนังสั้นประเด็นการจัดการขยะ

การจัดการขยะอย่างไม่มีประสิทธิภาพเป็นปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิธีการจำกัดขยะที่ไม่ถูกต้องเช่น การเผาที่ไม่ควบคุม การทิ้งขยะโดยไม่คัดแยก การปล่อยควันพิษ จะสร้างมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศและยังส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์ หนังสั้นเหล่านี้บอกเล่าปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน 2566

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน 2565

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน 2563