top of page
CCCLFF2024_Bg_dark.webp

รับชมหนังสั้นประเด็นการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

43 หนังสั้นจาก 13 ประเทศ

1-10 มีนาคม 2567

แชร์และแสดงความคิดเห็นโดยแท็ก

@ccclfilmfest ทาง Instagram และ X

CCCL FILM FESTIVAL 2024: ONLINE EDITION

หนังสั้นจากเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ปี 2567 จำกัดการชมระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2567

หนังสั้นประเด็นการจัดการขยะ

การจัดการขยะอย่างไม่มีประสิทธิภาพเป็นปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิธีการจำกัดขยะที่ไม่ถูกต้องเช่น การเผาที่ไม่ควบคุม การทิ้งขยะโดยไม่คัดแยก การปล่อยควันพิษ จะสร้างมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศและยังส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์ หนังสั้นเหล่านี้บอกเล่าปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน 2566

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน 2565