top of page
BEHIND THE WALL_Film Still_01.png

เบื้องหลังกำแพง

8 นาที • สารคดี • ภาษาไทย

โรสนี นูฟารีดา หรือ ‘ดะห์’ กวีสาวชาวมุสลิม ผู้เคยเขียนบทกวีรวมเล่มจนได้เข้าชิงและเป็น Shotlisted รางวัล S.E.A. Write ในปี 2016 กำลังหาแรงบันดาลใจเพื่อแต่งกวีเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งและโครงสร้างแข็งกันคลื่นในสงขลา จังหวัดบ้านเกิดของเธอเอง ทว่าคอนกรีดต่าง ๆ ที่สร้างเพื่อป้องกันการกันเซาะ แต่กลับทำให้เกิดการกัดเซาะด้านข้างมากขึ้น ภาพยนตร์เรื่อง ‘เบื้องหลังกำแพง’ ร้อยเรียงบทสัมภาษณ์ของผู้คนสลับกับบทกวีที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อนำเสนอสัจธรรมของธรรมชาติ

CCCLFF2023_BG_Udon_1920x1080.jpg

44 SHORT FILMS SCREENED ONLINE
600+ VIEWS
200+ NEW REGISTERED ACCOUNTS
4,564 TOTAL MINUTES WATCHED

CCCL2023_Logo.png
Online.png

ขอบคุณที่เข้าร่วมเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนปี 2566 (ออนไลน์)

ออนไลน์

1-5 มีนาคม 2566

In assoc. with
Sang_Trans.png
Festival sponsors
SiamCanadia@2x.png
PED.png
Screening partners
aeyspace.png
Logo Phayao.png
logo-colour.png
82 jabang LOGO.png
CFC_Final.png
THE MOVING FORWARD.png
LgUDRU.png
Festival partners
Suedostasien_EN_RGB-2.png
AF_Logo+ville_RVB.png
Embassy_Canada.png
CFLI_Identifier-TH_transparent.png
Logo กระทรวง 2 (1).png
OCAC Logo.png
DXC Thai PBS
undp-logo-blue.png
FCCT-White-Logo-16x9.png
CCCL_WasteorWhat_bg.png

Waste.. or what?

การจัดการขยะอย่างไม่มีประสิทธิภาพเป็นปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิธีการจำกัดขยะที่ไม่ถูกต้องเช่น การเผาที่ไม่ควบคุม การทิ้งขยะโดยไม่คัดแยก การปล่อยควันพิษ จะสร้างมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศและยังส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์ หนังสั้นเหล่านี้บอกเล่าปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์

CCCL_ActsofHuman_bg.png

ACT OF HUMANS

เราปฏิเสธไม่ได้ว่ากิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่กระตุ้นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนังสั้นเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตประจำวันของคนทั่วไปและอธิบายถึงการกระทำที่ส่งผลต่อวิกฤตนี้

CCCL จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการสนับสนุนและการเผยแพร่ผลงานศิลปะและหนังสั้น จุดมุ่งหมายหลักของเทศกาลคือการสร้างบทสนทนาในกลุ่มเยาวชนและชุมชน เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือต่อวิกฤตโลกรวน

สำหรับหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานสิ่งแวดล้อม หรือกลุ่มประชาชนอิสระที่ต้องการจัดฉายหนังสั้นจาก CCCL สามารถกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสั้นไปฉายในชุมชนหรือกิจกรรมต่าง ๆ

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน 2563

bottom of page