top of page

โครงการ CCCL Student Ambassadors เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ที่จะสนับสนุนเยาวชนไทยในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความตระหนักต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงเสภาพภูมิอากาศในกลุ่มเยาวชนและชุมชน โดยเทศกาลโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนมีความมุ่งว่าโครงการนี้จะเป็นการต่อยอดการส่งเสริมเยาวชนที่มีความสนใจงานศิลปะแขนงอื่น ๆ นอกจากภาพยนตร์ และเป็นการเพิ่มพื้นที่การแสดงผลงานศิลปะของเยาวชนให้เข้าถึงกลุ่มคนในวงกว้าง

 

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากทีมงาน CCCL และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบออนไลน์ตลอดระยะเวลาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ (ไม่จำกัดรูปแบบ) เมื่อผลงานได้ถูกผลิตเสร็จสิ้นแล้ว ทางเทศกาลจะเผยแพร่ผลงานของยุวทูตลงบน CCCL Library ทั้งนี้ ยุวทูตผู้ผลิตผลงานจะยังคงถือลิขสิทธิ์ผลงานแต่เพียงผู้เดียว

นอกจากนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับหน้าที่การเป็นกรรมการรุ่นเยาว์ ตัดสินภาพยนตร์และมอบรางวัล Youth Jury Award ให้แก่ภาพยนตร์ใน เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน

สนับสนุนโดย

Embassy_Canada.png
CFLI_Identifier-TH_transparent.png
573A9727.jpg

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) ขอชวนเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ร่วมออกสำรวจชุมชนและปล่อยแสง แสดงไอเดียเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านงานศิลปะ ในโครงการ “CCCL Student Ambassadors (ยุวทูต CCCL)” 

เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เป็นตัวแทนเยาวชนในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสังคมและได้เข้าร่วมพัฒนาผลงานศิลปะกับทีมงาน CCCL และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบออนไลน์ โดยผลงานที่ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นในโครงการนี้จะได้จัดแสดงในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ครั้งที่ 3 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566

เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครและส่งไอเดียผลงานศิลปะที่สะท้อนผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมชนของตนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

Applcation Info

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วม

 1. สมัครแบบเดี่ยวเท่านั้น

 2. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักเรียนหรือเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีก่อนวันปิดรับสมัครกิจกรรม และมีความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤติโลกร้อนต่อผู้อื่น

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเสนอไอเดียและพัฒนาผลงานศิลปะได้ไม่จำกัดรูปแบบ ทั้งนี้งานศิลปะอาจเป็นงานวีดิทัศน์ งานเขียน งานประติมากรรม งานจิตรกรรม งานภาพถ่าย หรือดนตรี เป็นต้น

 4. โครงการ CCCL Student Ambassadors เป็นโครงการอาสาสมัคร ทางเทศกาลจะพิจารณาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสร้างผลงานศิลปะส่วนหนึ่ง

 5. หลังจากได้รับการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากเทศกาลตลอดระยะเวลาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องพัฒนาผลงานศิลปะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

 6. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ลอกเลียนแบบผลงานอื่น ๆ หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดอันเกี่ยวข้องผลงาน ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

 7. ผู้เข้าร่วมโครงการอนุญาตให้ CCCL Film Festival และพันธมิตรของเทศกาลเผยแพร่ผลงานเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์เทศกาล โดยผลงานทุกชิ้นที่ถูกพัฒนาภายใต้โครงการ CCCL Student Ambassadors ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการแต่เพียงผู้เดียว

CCCL Artwork
CCCL Artwork
CCCL Artwork
CCCL Artwork

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2565

ระยะเวลาการผลิตผลงาน

สิงหาคม - พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

23 สิงหาคม 2565

ระยะเวลาการพิจารณาตัดสินหนังสั้น

ตลอดเดือนมกราคม 2566 (ทีมงาน CCCL จะจัดการอบรมแนะแนวทางสำหรับการตัดสินหนังสั้น)

573A9483.jpg

สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผลงานของผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียและบน CCCL Library เพื่อสร้างความตระหนักต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจะถูกจัดแสดงภายในงานเทศกาล CCCL Film Festival 2022 ที่กรุงเทพมหานคร

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิในการเป็นกรรมการรุ่นเยาว์ และร่วมตัดสินหนังสั้นและมอบรางวัล Youth Jury Award ในเทศกาล CCCL Film Festival 2022

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเชิญเข้าร่วมเทศกาลหนังสั้นประจำปี (ทางเทศกาลจะดูแลค่าที่พักและค่าเดินทางสำหรับยุวทูตตลอดเทศกาล)

 4. โอกาสในการสร้างสรรค์งานออกแบบสำหรับกิจกรรมของ CCCL

bottom of page