CCCL Student Ambassadors

SA_GoogleForms.png

โครงการ CCCL Student Ambassadors เป็นโครงการนำร่องเพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความตระหนักของสภาวะโลกร้อนต่อเยาวชนและชุมชน โดยเทศกาลโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนมีความมุ่งว่าโครงการนี้จะเป็นการต่อยอดการส่งเสริมเยาวชนที่มีความสนใจงานศิลปะแขนงอื่น ๆ นอกจากภาพยนตร์ และเป็นการเพิ่มพื้นที่การแสดงผลงานศิลปะของเยาวชนให้เข้าถึงกลุ่มคนในวงกว้าง

 

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากเทศกาลตลอดระยะเวลาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ (ไม่จำกัดรูปแบบ) เมื่อผลงานได้ถูกผลิตเสร็จสิ้นแล้ว ทางเทศกาลจะเผยแพร่ผลงานของยุวทูตลงบน social media platforms ของเทศกาล ทั้งนี้ ambassadors ผู้ผลิตผลงานจะ ยังคงถือลิขสิทธิ์ผลงานแต่เพียงผู้เดียว

นอกจากนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับหน้าที่การเป็นกรรมการรุ่น เยาว์ ตัดสินภาพยนตร์และมอบรางวัล Youth Jury Award ให้แก่ภาพยนตร์ใน เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม [ปิดรับสมัครในขณะนี้]

CCCL Film Festival รับสมัครเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี เข้าร่วมพัฒนางานศิลปะสะท้อนปัญหาโลกร้อน

 

โอกาสในการปล่อยแสง แสดงไอเดียของน้อง ๆ เยาวชนมาถึงแล้ว! เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) เปิดรับสมัครนักเรียนหรือเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี เข้าร่วมโครงการ CCCL Student Ambassadors หรือ ยุวทูต CCCL เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาวิกฤติโลกร้อนต่อสังคมผ่านผลงานศิลปะ

 

โครงการ CCCL Student Ambassadors มีเป้าหมายในการเป็นพื้นที่แสดงผลงานศิลปะที่สะท้อนถึงปัญหาและผลกระทบทางสังคมและธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (climate change) โดยผลงานที่ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นในโครงการนี้จะถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของเทศกาล และจะถูกจัดแสดงในเทศกาล CCCL Film Festival 2021 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2564 เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมพัฒนางานศิลปะกับทีม CCCL สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่นี่

 

เงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วม

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักเรียนหรือเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปีก่อนวันปิดรับสมัครกิจกรรม และมีความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤติโลกร้อนต่อผู้อื่น

  2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเสนอไอเดียและพัฒนาผลงานศิลปะได้ไม่จำกัดรูปแบบ ทั้งนี้งานศิลปะอาจเป็นงานวีดิทัศน์ งานเขียน งานประติมากรรม งานจิตรกรรม งานภาพถ่าย หรือดนตรี เป็นต้น

  3. โครงการ CCCL Student Ambassadors เป็นโครงการอาสาสมัคร ทางเทศกาลจะพิจารณาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสร้างผลงานศิลปะเป็นกรณี ๆ ไป

  4. หลังจากได้รับการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากเทศกาลตลอดระยะเวลาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องพัฒนาผลงานศิลปะให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

  5. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ลอกเลียนแบบผลงานอื่น ๆ หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดอันเกี่ยวข้องผลงาน ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

  6. ผู้เข้าร่วมโครงการอนุญาตให้ CCCL Film Festival และพันธมิตรของเทศกาลเผยแพร่ผลงานเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ์เทศกาล โดยผลงานทุกชิ้นที่ถูกพัฒนาภายใต้โครงการ CCCL Student Ambassadors ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการแต่เพียงผู้เดียว

 

ขั้นตอนการสมัคร

กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่

 

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

วันนี้ - 16 พฤษภาคม 2564

 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

เทศกาลจะประกาศผลและติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

 

สิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผลงานของผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของเทศกาล CCCL Film Festival และจะถูกจัดแสดงภายในงานเทศกาล CCCL Film Festival 2021 ที่กรุงเทพมหานคร

  2. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิในการเป็นกรรมการรุ่นเยาว์ และร่วมตัดสินหนังสั้นและมอบรางวัล Youth Jury Award ในเทศกาล CCCL Film Festival 2021

  3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเชิญเข้าร่วมเทศกาลและงานกิจกรรมต่าง ๆ ของทางเทศกาลตลอดทั้งปี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ programming@ccclfilmfestival.com