top of page

CCCL Student Ambassadors 2021

Artwork

CCCL Student Ambassadors หรือ ยุวทูต CCCL เป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนปัญหา สร้างความตระหนักรู้ และขยายฐานความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เข้าร่วมพัฒนาผลงานกับทีมงานเทศกาล CCCL ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์จะได้รับการเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารของเทศกาล และจะถูกนำไปจัดแสดงภายในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนซึ่งในครั้งนี้จะถูกจัดขึ้นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ นอกจากนี้ ยุวทูต CCCL จะได้รับหน้าที่ในการเป็นกรรมการรุ่นเยาว์มอบรางวัลพิเศษ (Youth Jury Award) ให้แก่ผลงานหนังสั้นที่โดดเด่นที่สุดของเทศกาล

ผลงานของยุวทูต CCCL ในปีนี้ได้แก่ งานภาพวาดพร้อมเทคนิคการม้วนกระดาษจากพลอยใส คำยอด ซึ่งแสดงถึงการรับรู้ต่อปัญหาโลกรวนของชาวไทใหญ่, งานวรรณกรรมจากสุภชัย อุดคำและเยาวชนกว่า 20 คน ที่จัดทำหนังสือถ่ายทอดมุมมองของเยาวชนต่อวิกฤตปัญหานี้, งานดูเดิ้ลอาร์ท (Doodle Art) จากพัชรภรณ์ อุราพร, ชุดภาพวาดดิจิทัลโดยเฟลิกซ์ วาตานาเบะ, งานศิลปะภาพการเน่าสลายของแอปเปิ้ลจากพิรุณ ศันสนยุทธ, คอลเลกชั่นภาพถ่ายจากวรัญญา มามั่งคั่ง, ภาพวาดดิจิทัลผนึกบนแผ่นแม่เหล็กโดยญาธิป ยั่งยุบล, งานดนตรีประกอบแอนิเมชั่นจากชลธร ยงยุคันธร และงานศิลปะภาพปะติดสะท้อนปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สีเขียวในสังคมจากปรวิศา แทนรินทร์

bottom of page