top of page

พัชรภรณ์ อุราพร

Film Slate Marker

พราว นักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนสาธิตรามคำแหง เป็นนักกีฬาปิงปองและศิลปิน พราวทำงานศิลปะด้านต่างๆ เช่น เล่นเปียโน ร้องเพลง วาดภาพ โดยเฉพาะภาพวาดรูปแบบ doodle art ที่เป็นการวาดไปเรื่อยๆ ตามความคิดและความรู้สึกของศิลปินเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้พราวยังเริ่มที่จะผลิตผลงานรูปแบบอื่น เช่น หนังสั้นด้วยเทคนิค Stop Motion พราวได้ส่งงานศิลปะเข้าประกวดในโครงการต่างๆ มากมาย เช่น การประกวดวาดภาพตุ๊กตาผ้าอิเกีย ปี 2562 Honda Super idea contest 2020 การประกวด “จินตนาการ”ระดับประเทศ ของเยาวชนระดับประถมศึกษา เข้าร่วมแสดงผลงาน Bangkok Illustration Fair (BKKIF) 2021

bottom of page