top of page

CCCL STUDENT AMBASSADORS 2022

CCCL Student Ambassadors หรือ ยุวทูต CCCL เป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนปัญหา สร้างความตระหนักรู้ และขยายฐานความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เข้าร่วมพัฒนาผลงานกับทีมงานเทศกาล CCCL ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกนำไปจัดแสดงภายในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ นอกจากนี้ ยุวทูต CCCL จะได้รับหน้าที่ในการเป็นกรรมการรุ่นเยาว์มอบรางวัลพิเศษ (Youth Jury Award) ให้แก่ผลงานหนังสั้นที่โดดเด่นที่สุดของเทศกาล

สนับสนุนโดย

Embassy_Canada.png
CFLI_Identifier-TH_transparent.png

WORKSHOP

bottom of page