top of page
CCCLFF2024_Bg.webp
CCCLFF2024_Logo.webp

15-18 กุมภาพันธ์ 2567

ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

19-29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่สงขลา / ปัตตานี / เชียงราย / น่าน / นครพนม / อุดรธานี

โปรแกรมและกิจกรรมที่กรุงเทพ

วันที่ 1: วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

ภาพยนตร์เปิดเทศกาลเรื่อง AGAINST THE TIDE

กล่าวต้อนรับโดยบอร์ดเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน คุณฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์

เวลา 18:30 น. วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์   120 นาที

วันที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

สนทนา The Power of Storytelling

สนทนานี้จะพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงแนวคิดการพัฒนาคนทำหนังให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนำเสนอมุมมองต่อการจัดสรรงบประมาณจากยุทธศาสตร์  "Soft power" ในด้านภาพยนตร์ในการผลักดันเรื่องราวสิ่งแวดล้อม

เวลา 18:00 น. วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์

SPECIAL PRESENTATION: SNOWPIERCER

ฉายหลังจากสนทนา The Power of Storytelling จบ

วันที่ 3: วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

โปรแกรมหนังสั้น 1: OUR CONNECTEDNESS

โปรแกรมหนังสั้น "Our Connectedness" ร้อยเรียงเรื่องราวชีวิต ความเชื่อ และเรื่องเล่าของผู้คนจากจุดเล็กๆ ในภูมิภาคต่างๆ พวกเขากำลังส่งเสียงเรียกร้องเพื่อการเปลี่ยนแปลง ตั้งคำถาม และหาวิธีแสดงออกถึงจุดยืนและมุมมองต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในฐานะส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกัน

เวลา 12:00 น. วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์  90 นาที + Q&A

โปรแกรมหนังสั้น 2: OUR CULTURE, OUR CHANGING CLIMATE

วัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตเชื่อมโยงกับระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและทั้งสรรพสิ่ง หนังสั้นโปรแกรมนี้เล่าเรื่องราวของ "กลุ่มเปราะบาง" ที่พยายามต่อสู้และรับมือต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป

เวลา 14:15 น. วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์   100 นาที + Q&A

โปรแกรมหนังสั้นนักเรียน                 

โปรแกรมหนังสั้นใหม่เอี่ยมสำหรับปีนี้ นำเสนอผลงานฟิคชั่นจากฝีมือนักเรียน นักศึกษาที่พยายามถ่ายทอดประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยข้อจำกัดต่างๆ หนังสั้นชุดนี้สามารถส่งเสียงและมุมมองของเยาวชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างหนักแน่นและจริงใจ

เวลา 16:30 น. วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์   60 นาที + Q&A

CENTERPIECE FILM: SONGS OF EARTH

ฉายหนังสั้นเรื่อง CONCEIVING OUR FUTURE ก่อนหน้าภาพยนตร์หลัก

เวลา 19:00 น. วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์  100 นาที

วันที่ 4: วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

โปรแกรมหนังสั้น 3: NATURE UNDER STRESS

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้ส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว มันยังส่งผลทางด้านจิตใจ ความรู้สึกของมนุษย์ รวมถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตอีกด้วย โปรแกรมหนังสั้นนี้พาเราไปสำรวจความรู้สึกและตัวตนในสิ่งแวดล้อมที่ฟกช้ำและเต็มไปด้วยบาดแผล จากบทสนทนาที่ไม่ลงรอยกันระหว่างคู่รักชนชั้นกลางเกี่ยวกับอะโวคาโด ไปจนถึงการอพยพย้ายถื่นฐานของชุมชนชาวประมงที่เผชิญกับการกัดเซาะชายฝั่ง เรื่องราวเหล่านี้กำลังสร้างรอยร้าวในใจและะความทรงจำ

เวลา 12:00 น. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์   88 นาที + Q&A

โปรแกรมหนังสั้น 4: FUTURE DREAMS

โปรแกรมนี้ร้อยเรียงเรื่องราวความจริงอันขมขื่น และเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันของกลุ่มคนที่มีต่อสภาพภูมิอากาศและชีวิตประจำวันทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่เลือนลาง

เวลา 14:15 น. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์  91 นาที + Q&A

โปรแกรมพิเศษหนังสั้น: GLOBAL PERSPECTIVES

โปรแกรมหนังสั้นคัดสรรพิเศษนำเสนอ 4 เรื่องราวจากทั่วทุกมุมโลก ถ่ายทอดแง่มุมทางสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท้าทาย ผสมผสานกับการเล่าเรื่องที่หนักแน่นและชวนให้ถกเถียง

เวลา 16:30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์   82 นาที + Q&A

งานประกาศผลรางวัลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน

หลังงานประกาศผลรางวัล เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนขอเชิญผู้เข้าร่วมเทศกาลร่วมสังสรรค์และพูดคุยในงานเลี้ยงขอบคุณที่ Café Mademoiselle ชั้น 1 สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

เวลา 19:00 น. วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์  120 นาที

AwardCeremony.webp
bottom of page