top of page
CCCLFF2024_Udon_1920x1080_BG.webp
CCCLFF2024_Logo.webp

21-23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

โปรแกรมและกิจกรรม

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

โปรแกรมหนังสั้น 2

เวลา 10:00 น./14:00 น. วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

โปรแกรมหนังสั้น 3

เวลา 10:00 น. วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์

โปรแกรมหนังสั้น 4

เวลา 14:00 น. วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์

bottom of page