top of page

CCCL Film Festival จัดกิจกรรม CCCL Film Tours 2022 ฉายหนังและสนทนาประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

11 สิงหาคม 2565 - กรุงเทพมหานคร — เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) จัดกิจกรรม CCCL Film Tours 2022 โดยการสนับสนุนจากกองทุน Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) กิจกรรมในปีนี้จะจัดขึ้นใน 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดสงขลา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านกิจกรรมฉายหนังสั้นจากเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนปีที่ผ่านมา และกิจกรรมสนทนาประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติต่าง ๆ กับเยาวชน คนทำหนัง และผู้ขับเคลื่อนสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิทธิมนุษยชน ได้แก่ คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ (สภาลมหายใจ), คุณมัจฉา พรอินทร์ (นักปกป้องสิทธิมนุษยชน), คุณพรชิตา ฟ้าประทานไพร (เยาวชนจากหมู่บ้านกะเบอะดิน), คุณณัฏฐคเณส ทองอยู่สุข (ผู้กำกับภาพ/ผู้ผลิตสื่อ), คุณธนวัฒน์ ตาลสุข (เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ), ผศ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ (อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และนักเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม), คุณส.รัตนมณี พลกล้า (มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน), ดร.จตุพร เทียรมา (อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และนักวิจัย), รศ.ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COCC)), คุณพาซีย๊ะ ซีแต (Beach for Life) และคุณอรวรรณ หาญทะเล (กลุ่มชาติพันธุ์มอแกลน บ้านทับตะวัน)


นอกจากนี้ เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนยังได้ร่วมมือกับ แคมเปญ Can You Hear Us? อีกครั้ง จัดฉายภาพยนตร์สารคดีขนาดยาวเรื่อง I AM GRETA ซึ่งบอกเล่ามุมมองและเส้นทางการต่อสู้ของนักเคลื่อนไหวด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชื่อก้องโลกอย่างเกรียตา ทุนแบร์ย

กิจกรรม CCCL Film Tours 2022 จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ punspace ประตูท่าแพ จังหวัดมหาสารคามวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ My Space in Mahasarakham และจังหวัดสงขลาวันที่ 3 กันยายน 2565 ที่ เออีวายสเปซ (a.e.y.space) ตั้งแต่เวลา 13:00 - 21:00 น. อ่านรายละเอียดและสำรองที่นั่ง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ที่ www.ccclfilmfestival.com

 

เกี่ยวกับเทศกาล

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) เริ่มก่อตั้งใน พ.ศ. 2562 มีจุดประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเยาวชนและชุมชนในประเทศไทยได้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผู้คนและชุมชน และเสนอแนวทางการแก้ไข ปรับตัวและรับมือต่อวิกฤตินี้ ทางเทศกาลจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชิงทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์สั้น กิจกรรมพัฒนางานศิลปะของยุวทูต CCCL และกิจกรรมเสวนาและฉายหนังประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักรู้และแรงบันดาลใจให้สังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการรับมือต่อวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง I AM GRETA

สารคดี I AM GRETA เป็นผลงานของผู้กำกับชาวสวีเดน นาธาน กรอสแมน ที่บอกเล่าเรื่องราวของนักเคลื่อนไหว ทางด้านสภาพภูมิอากาศชื่อก้องโลก เกรียตา ทุนแบร์ย ผ่านฟุตเทจที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน

ทั้งมุมที่แข็งแกร่งและอ่อนไหวของเธอ ทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านเธอ I AM GRETA นำเสนอการเดินทางของเกรียตาจากประเทศสวีเดนไปยังมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเรียกร้องเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนการออกมาแสดงจุดยืนของเธอสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วโลกลุกขึ้นมา

เรียกร้องต่อรัฐบาลและสังคมให้ตระหนักต่อความสำคัญของวิกฤติโลกร้อน


เกี่ยวกับ Can You Hear Us?

Can You Hear Us? เป็นแคมเปญรณรงค์ที่จัดตั้งโดย Exposure Labs และ B Reel-Films ดำเนินการรณรงค์สอดคล้องกับการฉายจัดฉายหนังสารคดีเรื่อง I AM GRETA ทางบริการวิดีโอสตรีมมิ่ง Hulu ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อขยายฐานความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แคมเปญดำเนินการจัดการโดย YEA! Impact และได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรอื่น ๆ

Comments


bottom of page