top of page

โปรแกรมและกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2565

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) ชวนคุณสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมชน

ในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ คุณสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดหนังสั้น ชิงเงินรางวัลรวม 240,000 บาท โครงการยุวทูต CCCL และลงทะเบียนรับชมหนังสั้นทางเว็บไซต์ CCCL Library


ไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปิน คนทำหนัง หรือชอบดูหนัง มาร่วมลงมือบอกเล่าวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปด้วยกัน


โปรแกรมและกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้


กิจกรรมแข่งขันประกวดหนังสั้น

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) เปิดรับผลงานหนังสั้นจากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้จัดแสดงในเทศกาลหนังสั้นประจำปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (วันและสถานที่จะประกาศอีกครั้ง)


ในปีนี้ เทศกาลแบ่งการประกวดหนังสั้นออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หนังสารคดี (documentary) และ หนังสั้นประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สารคดี (non-documentary) นอกจากนี้เทศกาลยังมีรางวัลพิเศษซึ่งจะประกาศในงานประกาศผลรางวัล ได้แก่ างวัลขวัญใจยุวทูต รางวัลขวัญใจผู้ชม และ รางวัลพิเศษสำหรับหนังสั้นที่ผลิตโดยเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี ผู้ที่สนใจสามารถส่งหนังสั้นความยาวไม่เกิน 15 นาที เปิดรับผลงานวันนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565


 

โครงการยุวทูต CCCL (CCCL Student Ambassadors)

โครงการ CCCL Student Ambassadors เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ที่จะสนับสนุนเยาวชนไทยในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความตระหนักต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงเสภาพภูมิอากาศในกลุ่มเยาวชนและชุมชน โดยเทศกาลโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนมีความมุ่งว่าโครงการนี้จะเป็นการต่อยอดการส่งเสริมเยาวชนที่มีความสนใจงานศิลปะแขนงอื่น ๆ นอกจากภาพยนตร์ และเป็นการเพิ่มพื้นที่การแสดงผลงานศิลปะของเยาวชนให้เข้าถึงกลุ่มคนในวงกว้าง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากทีมงาน CCCL และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบออนไลน์ตลอดระยะเวลาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ (ไม่จำกัดรูปแบบ) เมื่อผลงานได้ถูกผลิตเสร็จสิ้นแล้ว ทางเทศกาลจะเผยแพร่ผลงานของยุวทูตลงบน CCCL Library ทั้งนี้ ยุวทูตผู้ผลิตผลงานจะยังคงถือลิขสิทธิ์ผลงานแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับหน้าที่การเป็นกรรมการรุ่นเยาว์ ตัดสินภาพยนตร์และมอบรางวัล Youth Jury Award ให้แก่ภาพยนตร์ใน เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน


 

ชมหนังสั้นทาง CCCL Library

หากคุณพลาดชมหนังสั้นในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน หรืออยากดูหนังในเทศกาลอีกครั้ง เรารวบรวมหนังสั้นเหล่านั้นไว้ใน “CCCL Library” คลังหนังสั้นและงานศิลปะประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ! รับชมหนังสั้นใหม่ ๆ ทุกวันเสาร์ อ่านขั้นต้อนการสมัครเข้าชมหนังสั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.ccclfilmfestival.com/how-to-watchComments


bottom of page