top of page

โปรแกรมและกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2565

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) ชวนคุณสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบอกเล่าวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมชน

ในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ คุณสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดหนังสั้น ชิงเงินรางวัลรวม 240,000 บาท โครงการยุวทูต CCCL และลงทะเบียนรับชมหนังสั้นทางเว็บไซต์ CCCL Library


ไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปิน คนทำหนัง หรือชอบดูหนัง มาร่วมลงมือบอกเล่าวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ไปด้วยกัน


โปรแกรมและกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

  1. กิจกรรมแข่งขันประกวดหนังสั้น

  2. โครงการยุวทูต CCCL (CCCL Student Ambassadors)

  3. รับชมหนังสั้นทาง CCCL Library


กิจกรรมแข่งขันประกวดหนังสั้น

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) เปิดรับผลงานหนังสั้นจากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้จัดแสดงในเทศกาลหนังสั้นประจำปีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (วันและสถานที่จะประกาศอีกครั้ง)


ในปีนี้ เทศกาลแบ่งการประกวดหนังสั้นออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หนังสารคดี (documentary) และ หนังสั้นประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สารคดี (non-documentary) นอกจากนี้เทศกาลยังมีรางวัลพิเศษซึ่งจะประกาศในงานประกาศผลรางวัล ได้แก่ างวัลขวัญใจยุวทูต รางวัลขวัญใจผู้ชม และ รางวัลพิเศษสำหรับหนังสั้นที่ผลิตโดยเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี ผู้ที่สนใจสามารถส่งหนังสั้นความยาวไม่เกิน 15 นาที เปิดรับผลงานวันนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565

 

โครงการยุวทูต CCCL (CCCL Student Ambassadors)

โครงการ CCCL Student Ambassadors เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ที่จะสนับสนุนเยาวชนไทยในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความตระหนักต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงเสภาพภูมิอากาศในกลุ่มเยาวชนและชุมชน โดยเทศกาลโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนมีความมุ่งว่าโครงการนี้จะเป็นการต่อยอดการส่งเสริมเยาวชนที่มีความสนใจงานศิลปะแขนงอื่น ๆ นอกจากภาพยนตร์ และเป็นการเพิ่มพื้นที่การแสดงผลงานศิลปะของเยาวชนให้เข้าถึงกลุ่มคนในวงกว้าง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากทีมงาน CCCL และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบออนไลน์ตลอดระยะเวลาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ (ไม่จำกัดรูปแบบ) เมื่อผลงานได้ถูกผลิตเสร็จสิ้นแล้ว ทางเทศกาลจะเผยแพร่ผลงานของยุวทูตลงบน CCCL Library ทั้งนี้ ยุวทูตผู้ผลิตผลงานจะยังคงถือลิขสิทธิ์ผลงานแต่เพียงผู้เดียว ​ นอกจากนี้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับหน้าที่การเป็นกรรมการรุ่นเยาว์ ตัดสินภาพยนตร์และมอบรางวัล Youth Jury Award ให้แก่ภาพยนตร์ใน เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน

 

ชมหนังสั้นทาง CCCL Library

หากคุณพลาดชมหนังสั้นในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน หรืออยากดูหนังในเทศกาลอีกครั้ง เรารวบรวมหนังสั้นเหล่านั้นไว้ใน “CCCL Library” คลังหนังสั้นและงานศิลปะประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ! รับชมหนังสั้นใหม่ ๆ ทุกวันเสาร์ อ่านขั้นต้อนการสมัครเข้าชมหนังสั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.ccclfilmfestival.com/how-to-watch


bottom of page