top of page

CCCL Film Festival ขยายเวลารับผลงานหนังสั้นโลกร้อน เข้าร่วมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 190,000 บาท

อัปเดตเมื่อ 17 ม.ค. 2565

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) ขยายเวลาเปิดรับผลงานหนังสั้นที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้หัวข้อ “สานสันติสู่ธรรมชาติ (Making Peace with Nature)” จากเดิมปลายเดือนกันยายนเป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2564


ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้จัดแสดงในเทศกาลหนังสั้นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และได้รับพิจารณาชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 190,000 บาท โดยในปีนี้เทศกาลแบ่งการประกวดหนังสั้นออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ หนังสารคดี (documentary) และ หนังสั้นประเภทอื่น ๆ (non-documentary) ผู้ที่สนใจสามารถส่งหนังสั้นความยาวไม่เกิน 15 นาที ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ www.filmfreeway.com/CCCLFilmFestival คลิกที่นี่เพื่อศึกษาขั้นตอนการส่งหนังเข้าเทศกาลผ่าน FilmFreeway


เกี่ยวกับเทศกาล

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) เป็นเทศกาลหนังสั้นเกี่ยวกับปัญหาวิกฤติโลกร้อนแห่งแรก ในประเทศไทย เทศกาลมีจุดประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับ เยาวชนและชุมชนในประเทศไทยได้ร่วม สร้างสรรค์งานศิลปะผ่านสื่อหนังสั้นที่บอก เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤติ โลกร้อนต่อชีวิตและชุมชน แนวทางการ แก้ไข การรับมือ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อ มุ่งสร้างความตระหนักรู้และสร้างแรง บันดาลใจให้สังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาและการรับมือต่อวิกฤติโลกร้อน ในปี 2563 จัด ฉายหนังสั้นไทยจํานวน 13 เรื่อง และจัดการแสดง ดนตรีโดยศิลปิน ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ และคุณฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ และงานสนทนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับวิกฤติโลกร้อน

Comentários


bottom of page