top of page

12 โปรเจกต์หนังสั้นถูกคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CCCL Panorama: Mekong

9 พฤศจิกายน 2564 - กรุงเทพมหานคร — เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยนร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดโครงการ CCCL Panorama: Mekong (พาโนรามา แม่โขง) โดยจากการประกาศรับสมัครในช่วงเดือนกันยายน ถึงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทางเทศกาลได้คัดเลือกโปรเจกต์ภาพยนตร์ 12 โปรเจกต์ จากศิลปิน เยาวชน และคนทำภาพยนตร์ทั้งสิ้น 18 คนที่จะเข้าร่วมโครงการและนำเสนอผลงานให้กับบุคคลากร/ตัวแทนทางด้านสิ่งแวดล้อมและภาพยนตร์ ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 ที่น้ำซับรีสอร์ท จ.อุบลราชธานี โดยกิจกรรมภายในโครงการได้ถูกออกแบบเพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็น และประสบการณ์การทำภาพยนตร์เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง

โปรเจกต์ภาพยนตร์สั้นที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ สมบัติแม่ โดย พีรพล ธงภักดิ์ และ สุภาวิดา สิงห์สุทธิจันทร์, MEANDERING โดย จักรพันธ์ ศรีวิชัย และอันธิกา ชมนันท์, อัญมณี​แม่น้ำโขง โดย มงกุฎเพชร หารชนะ และนลินี ชนะสัตรู, ข้าวโพดกับฉัน โดย เสฎฐวุฒิ อินบุญ และสรัลชนา ขำเดช, ไคร้เจ้าอยู่ไส โดย กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, อนุสรณ์ของสายน้ำ โดย ภพวรัท มาประสพ, จดหมายจากปลายน้ำ โดย ปฏิภาณ บุณฑริก, แม่น้ำโขง - สิ่งแวดล้อมไร้พรมแดนที่ไม่เคยหยุดนิ่ง โดย ธนวัฒน์ ตาลสุข และธนวัฒน์ เหมันต์, THE TRUTH BEHIND CLIMATE MIGRATION โดย เกตน์สิรี ทศพลไพศาล, แจกัน โดย ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์, อมุตโศก โดย ฐานิยา ไทรคำ และชนภัทร สุนทรกำจรพานิช, WHERE IS THE KING OF NAKAS โดย ณัฏฐ์ บุญเลิศ


ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 18 คนจะได้เข้ารับการอบรมทางด้านภาพยนตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอด 2 วัน โดยกิจกรรมในโครงการจะแบ่งออกเป็น กิจกรรมจัดฉายสารคดีเรื่อง FOOD EVOLUTION ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าถึงกลุ่มคนสองฝั่งที่สนับสนุนและต่อต้านพืชดัดแปลงพันธุกรรม การโต้เถียงจากทั้งสองฝั่งทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงประโยชน์และโทษของพืชเหล่านี้ โดยเฉพาะในวิกฤติที่แหล่งอาหารกำลังขาดแคลน หลังจบภาพยนตร์ ผู้กำกับสารคดี สก๊อต เคนนาดี้ ร่วมสนทนาตอบคำถามผ่านทางออนไลน์กับผู้เข้าร่วมโครงการ, กิจกรรม ROUNDTABLE สนทนาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่แม่น้ำโขง ร่วมสนทนาโดย อ.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อ.กนกวรรณ มะโนรมย์ และคุณอ้อมบุญ ทิพย์สุนา, กิจกรรม MASTERCLASS I การกำกับและพัฒนาไอเดียสู่ภาพยนตร์ กับอ.ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์, กิจกรรม MASTERCLASS II การวางแผนการผลิตภาพยนตร์ กับคุณเดวิด คลัคก์, และกิจกรรม PITCHING FORUM ซึ่งเปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการนำเสนอโปรเจกต์ภาพยนตร์สั้นชิงทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์เป็นจำนวน 20,000 บาท


โครงการ CCCL Panorama: Mekong ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และได้รับความร่วมมือจากโครงการ American Film Showcase และ USC School of Cinematic Arts


เกี่ยวกับเทศกาล CCCL

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) เริ่มก่อตั้งใน พ.ศ. 2562 มีจุดประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเยาวชนและชุมชนในประเทศไทยได้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผู้คนและชุมชน และเสนอแนวทางการแก้ไข ปรับตัวและรับมือต่อวิกฤตนี้ ทางเทศกาลฯ จัดกิจกรรมตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชิงทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์สั้น กิจกรรมพัฒนางานศิลปะของยุวทูต CCCL และกิจกรรมเสวนาประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาพยนตร์ เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักรู้และแรงบันดาลใจให้สังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการรับมือต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


ร่วมสมทบทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ได้ที่ www.ccclfilmfestival.com/donate

コメント


bottom of page