top of page

CCCL ชวนคุณ “Look Up” ร่วมสื่อสารวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อัปเดตเมื่อ 16 พ.ค. 2565


เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนชวนคุณ “Look Up” ร่วมสื่อสารวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมจัดโครงการและกิจกรรมจาก CCCL ตลอดทั้งปี!


"จากภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Don't Look Up ซึ่งสะท้อนความเมินเฉยของสาธารณชน สื่อ และรัฐที่มีต่อภัยพิบัติดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกในอีก 6 เดือน เราเห็นแล้วว่า การเมินเฉยนั้นไม่ได้นำไปสู่บทสรุปที่ดีนักของเผ่าพันธุ์เรา


ในปีนี้เราได้เลือกวลี “Look Up” (แหงนหน้าขึ้น) เป็นธีมสำหรับเทศกาลและกิจกรรมของ CCCL เราหวังว่าคนทำหนังไทยรุ่นใหม่จะผลิตหนังสั้นที่จะก้าวข้ามกำแพงแห่งความไม่แยแสต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" คริสโตเฟอร์ จี. มัวร์ ผู้ก่อตั้งเทศกาล CCCL กล่าว


"...แหงนหน้าขึ้นมาและสละเวลาชั่วครู่เพื่อทำความเข้าใจว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความหมายต่อชีวิตและชุมชนของคุณอย่างไร ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแสดงให้เห็นแล้วว่า เราใกล้จะถึงจุดพลิกผันที่ไม่สามารถย้อนกลับแล้ว เฉกเช่นเดียวกับดาวเคราะห์น้อยที่เคลื่อนที่ช้า ๆ แต่ในที่สุดมันจะจู่โจมและส่งผลกระทบหนักต่อทุกคนและทุกอย่างที่เราให้ความสำคัญ"


สำหรับโครงการและกิจกรรมของ CCCL ในปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างบทสนทนาในชุมชนและพยายามสร้างเครือข่ายคนทำหนังและผลักดันผลงานศิลปะและหนังสั้นให้ไปสู่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความตระหนักรู้ การปรับตัว และความเข้าใจต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในภูมิภาคประเทศไทยและภูมิภาคอื่น ๆ กิจกรรมของ CCCL ในปี 2565 ได้แก่


1. Film Grants (ทุนสนับสนุนผลิตหนังสั้น)

ทุนสนับสนุนผลิตหนังสั้นมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปในการผลิตหนังสั้นเกี่ยวกับวิกฤตโลกรวน ทุนนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความสนใจในด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์ โปรเจกต์ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ทุนอุดหนุนผลิตหนังสั้นสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท


​โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจาก Heinrich Böll Stiftung Southeast Asia และได้รับการสนุนจาก Michael Herrin


ดูรายชื่อโปรเจกต์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก CCCL ปี 2564 ได้ที่ www.ccclfilmfestival.com/grants-2021

ภาพเบื้องหลังจากหนังสั้นเรื่อง ดิน น้ำ จม ฝุ่น (TO DUST AND DROUGHT) โดย จิตตินนท์ สัจจกุลวนิชย์

2. Film Competition (กิจกรรมประกวดหนังสั้น)

กิจกรรมประกวดหนังสั้นเป็นกิจกรรมหลักของเทศกาล CCCL โดยในปีนี้ เทศกาลจะเปิดรับผลงานหนังสั้นที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย ความยาวไม่เกิน 15 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้จัดแสดงในเทศกาลหนังสั้นประจำปีของ CCCL ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และได้รับพิจารณาชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 240,000 บาท


ดูรายชื่อหนังสั้นที่ผ่านการคัดเลือกในเทศกาล CCCL ครั้งที่ 2 ได้ที่ www.ccclfilmfestival.com/festival-2021/program

3. Student Ambassadors (ยุวทูต CCCL)

โครงการ CCCL Student Ambassadors เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความตระหนักของวิกฤตโลกรวนต่อเยาวชนและชุมชน


เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำจากเทศกาลตลอดระยะเวลาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ (ไม่จำกัดรูปแบบ) และได้รับหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินหนังสั้นสำหรับรางวัลขวัญใจยุวทูต CCCL (Youth Jury Award) ในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนครั้งที่ 3 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566


เปิดรับสมัครยุวทูตช่วงเดือนกรกฎาคม

ดูตัวอย่างผลงานปี 2564 ที่ www.ccclfilmfestival.com/ambassadors-2021

4. Panorama Forum (พาโนรามา ฟอรั่ม)

CCCL Panorama เป็นฟอรั่มสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีโปรเจกต์หรือไอเดียภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง และนำเสนอโปรเจกต์ต่อบุคลากรทางด้านภาพยนตร์ ตัวแทนประชาชน และนักวิชาการทางด้านสภาพอากาศ โดยในปีนี้ พาโนรามา ฟอรั่มจะเน้นพูดถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับคัดเลือกจะมีได้เข้าร่วมฟอรั่มในช่วงเดือนตุลาคม โดยทางเทศกาลฯ จะออกค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายระหว่างกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมด โครงการ Panorama จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคม ติดตามรายละเอียดโครงการในเร็ว ๆ นี้

5. Climate Short Film Library (คลังหนังสั้นเพื่อการศึกษา)

CCCL จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการเผยแพร่งานศิลปะและหนังสั้นที่พูดถึงประเด็นนี้ สำหรับหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานสิ่งแวดล้อม หรือกลุ่มประชาชนอิสระที่ต้องการจัดฉายหนังสั้นจาก CCCL สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ programming@ccclfilmfestival.com


นอกจากนี้ ทางเทศกาลจะทะยอยเผยแพร่หนังสั้นที่ได้รับการสนับสนุนจาก CCCL ผ่านทาง YouTube

6. Film Festival (เทศกาลหนังประจำปี)

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนครั้งที่ 3 จะมีการจัดฉายหนังสั้นจากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย พร้อมจัดสนทนาพูดคุยประเด็นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และงานประกาศผลรางวัลการประกวดแข่งขันหนังสั้น

สมัครรับข่าวสารโครงการและกิจกรรมของ CCCL ที่ www.ccclfilmfestival.com/newsletter

 

เกี่ยวกับเทศกาล CCCL

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) เริ่มก่อตั้งใน พ.ศ. 2562 มีจุดประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเยาวชนและชุมชนในประเทศไทยได้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผู้คนและชุมชน และเสนอแนวทางการแก้ไข ปรับตัวและรับมือต่อวิกฤตินี้ ทางเทศกาลฯ จัดกิจกรรมตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชิงทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์สั้น กิจกรรมพัฒนางานศิลปะของยุวทูต CCCL และกิจกรรมเสวนาประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาพยนตร์ เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักรู้และแรงบันดาลใจให้สังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการรับมือต่อวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมของ CCCL ได้ที่ www.ccclfilmfestival.com/donate


แท็ก:

Comments


bottom of page