top of page

ทุนสนับสนุนผลิตหนังสั้น ปี 2564

ตลอดระยะเวลาการเปิดรับสมัครทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม จนถึง 10 พฤษภาคม 2564 ทางเทศกาลได้รับผลงานจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งสิ้น 144 เรื่อง หลังจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน CCCL Film Festival ได้คัดเลือกโปรเจกต์หนังสั้นจำนวนทั้งสิ้น 20 เรื่อง จากผู้กำกับทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็นหนังสั้นประเภทฟิคชั่นจำนวน 10 เรื่อง ประเภทสารคดีจำนวน 8 เรื่อง และหนังทดลองจำนวน 2 เรื่อง นอกจากนี้ 6 โปรเจกต์จะได้รับ Mentorship จากบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โปรเจกต์หนังสั้นทั้งหมด 20 โปรเจกต์จะได้รับทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์เรื่องละ 25,000 บาท

bottom of page