CCCL ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางประกวดหนังสั้นในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ครั้งที่ 2

21 กุมภาพันธ์ 2565 - กรุงเทพมหานคร — เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) ภายใต้มูลนิธิแสงประกาศผู้ชนะเลิศการประกวดหนังสั้นในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ครั้งที่ 2 ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565


ในปีนี้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนต้อนรับผู้เข้าร่วมเทศกาลเกือบ 400 คน ตลอดการฉายโปรแกรมหนังสั้นทั้ง 3 โปรแกรม และงานประกาศรางวัลหนังสั้นในช่วงเย็น โดยเทศกาล CCCL ได้ประกาศรางวัลทั้งหมด 8 รางวัล ได้แก่ รางวัลขวัญใจผู้ชม (Audience Award), รางวัลขวัญใจยุวทูต CCCL (Youth Jury Award) ตัดสินโดยยุวทูตในโครงการ CCCL Student Ambassadors, รางวัลหนังสั้นที่ไม่ใช่สารคดี 3 รางวัล และรางวัลหนังสั้นสายสารคดี 3 รางวัล ตัดสินโดยคุณชญานิน เตียงพิทยากร (นักวิจารณ์ภาพยนตร์) คุณชลิดา เอื้อบํารุงจิต (ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์) และคุณเจษฎา สกุลคู (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก) เทศกาล CCCL ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศทุกทีมมา ณ ที่นี้


Audience Award

LIFE CYCLE

DIR. ปณิธาน บุญฑริก

CO-DIR. & PROD. อิสรีย์ อรุณประเสริฐ


ในอดีต ชุมชนลาดพร้าวเคยเป็นชุมชนที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยขยะลอยเกลื่อนเต็มคลอง ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งไปทั่ว การทำงานอาสาเก็บขยะในลำคลองอาจเป็นเพียงการแก้ปัญหาสั้นๆ ที่ปลายเหตุ แต่กลุ่มคนอาสาก็ทำด้วยความหวังว่าจะได้เห็นคลองลาดพร้าวกลับมาใสสะอาดอีกครั้ง


Youth Jury Award

EGG

DIR. & PROD. Li-Wei Hsu


EGG is คือหนังอนิเมชั่นว่าด้วยความสัมพันธ์ของมนุษย์และลูกนกที่นำพาความหวังมาสู่โลกที่พังทลายNon-Documentary Competition

Second Runner-up

TEMPERATURE

DIR. & PROD. เมธัส จันทวงศ์


TEMPERATURE เป็นภาพยนตร์ทดลองที่นำเอาองค์ประกอบ ทั้งฟุตเทจ ภาพถ่ายและแอนิเมชันมาซ้อนทับกัน ให้เกิดพื้นผิวและอุณหภูมิสีที่แปลกตา เพื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิอากาศ โดยเล่าผ่านวิถีชีวิตผู้คนในแต่ละวัน ที่ปล่อยคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ ออกมาโดยไม่รู้ตัว ซึ่งการใช้ชีวิตของเรานั้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตลอดหลายปี แต่ขณะเดียวกัน เราก็ไม่สามารถหยุดการดำรงอยู่ของเราได้ ทางออกจึงเป็นเรื่องความรับผิดชอบและตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา


Jury statement

หนังที่ใช้เทคนิคผสมระหว่างสารคดี แอนนิเมชันและภาพยนตร์ทดลอง เพื่อทำให้ตระหนักว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาโลกร้อนมาตลอด แม้บางครั้งก็เหมือนว่าเราอาจจะเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยลดปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน แต่ในท้ายที่สุด เราทำได้สำเร็จหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่ที่กับความจริงจังของตัวเราเอง


First Runner-up

LICHENS

DIR. & PROD. การันตร์ วงศ์ปราการสันติ


ในช่วงเวล