top of page

Monday Movie Club: Before the Flood

อัปเดตเมื่อ 26 ก.ค. 2564


Courtesy of National Geographic Channel

เราอาจรู้จักลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ ในฐานะนักแสดงชาวอเมริกันที่มีผลงานมากมาย แต่อีกหนึ่งบทบาทสำคัญของเขาคือการรับตำแหน่งทูตสันติภาพด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติ เพื่อเรียกร้องและสร้างความตระหนักรู้ถึงวิกฤติโลกร้อน เรื่องราวของเขาในบทบาทนักเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ถูกถ่ายทอดลงในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง ‘Before the Flood’ กำกับโดย ฟิชเชอร์ สตีเวนส์ ภาพยนตร์เรื่องนี้ติดตามลีโอนาร์โดในช่วงเวลา 2 ปีระหว่างเขารับตำแหน่งทูตสันติภาพ ในช่วงเวลานั้น เขาได้ออกเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อนอย่างหนักและพยายามเรียนรู้และเข้าใจถึงอุปสรรคและความท้าทายของวิกฤตินี้


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยได้ยินคำว่า “วิกฤติโลกร้อน” แต่อาจจะยังไม่เข้าใจวิกฤตินี้มากนัก สารคดีเรื่องนี้จะทำให้คุณเข้าใจบริบทและปัญหาของวิกฤติโลกร้อนมากขึ้น ทั้งในด้านผลกระทบต่อภาคการเกษตร การประมง เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาถ่านหิน จนไปถึงปัญหาผลประโยชน์และการบริหารจัดการของรัฐบาล แม้ว่าตัวสารคดีจะไม่ได้พาเราไปสำรวจปัญหาต่าง ๆ ในเชิงลึกมากนัก แต่มันก็สามารถทำให้เรามองเห็นถึงปัญหาในเชิงโครงสร้างได้ดียิ่งขึ้น ใครที่อยากเรียนรู้วิกฤติโลกร้อนในเบื้องต้นต้องไม่พลาดเรื่องนี้!


ชมสารคดีเรื่องนี้ได้แล้วทาง Disney+ Hotstar (มีคำบรรยายไทย)

คัดสรรและเรียบเรียงโดย นคร ไชยศรี

Chief Program Designer

bottom of page