top of page

CCCL Film Festival จัดแสดงงานศิลปะสะท้อนวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก 9 เยาวชนตลอดเดือนตุลาคม

อัปเดตเมื่อ 13 ต.ค. 25641 ตุลาคม 2564 - กรุงเทพมหานคร — เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) จัดนิทรรศการผลงานศิลปะยุวทูต CCCL ออนไลน์ นำเสนอผลงานศิลปะจาก 9 เยาวชนซึ่งได้เข้าร่วมระดมไอเดียและพัฒนาผลงานร่วมกับทีมงานเทศกาล CCCL ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม โดยผลงานแต่ละผลงานได้ถูกสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นการรับรู้และขยายเสียงของเยาวชนที่มีต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็น งานภาพวาดพร้อมเทคนิคการม้วนกระดาษจากพลอยใส คำยอด ซึ่งแสดงถึงการรับรู้ต่อปัญหาโลกรวนของชาวไทใหญ่, งานวรรณกรรมจากสุภชัย อุดคำและเยาวชนกว่า 20 คน ที่จัดทำหนังสือถ่ายทอดมุมมองของเยาวชนต่อวิกฤตปัญหานี้, งานดูเดิ้ลอาร์ท (Doodle Art) จากพัชรภรณ์ อุราพร, ชุดภาพวาดดิจิทัลโดยเฟลิกซ์ วาตานาเบะ, งานศิลปะภาพการเน่าสลายของแอปเปิ้ลจากพิรุณ ศันสนยุทธ, คอลเลกชั่นภาพถ่ายจากวรัญญา มามั่งคั่ง, ภาพวาดดิจิทัลผนึกบนแผ่นแม่เหล็กโดยญาธิป ยั่งยุบล, งานดนตรีประกอบแอนิเมชั่นจากชลธร ยงยุคันธร และงานศิลปะภาพปะติดสะท้อนปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สีเขียวในสังคมจากปรวิศา แทนรินทร์


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสัมผัสประสบการณ์การรับชมงานศิลปะแบบออนไลน์ในรูปแบบ Augmented reality (AR) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้ชมผลงานในแบบที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับชมผลงานของเยาวชนทั้งหมดที่ www.ccclfilmfestival.com/ambassadors-2021 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับชม) และผลงานทั้งหมดจะถูกจัดแสดงอีกครั้งร่วมกับการฉายหนังสั้นจากทั่วภูมิภาคเอเชียที่เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ครั้งที่ 2 ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565


 

เกี่ยวกับโครงการยุวทูต CCCL

CCCL Student Ambassadors หรือ ยุวทูต CCCL เป็นโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนปัญหา สร้างความตระหนักรู้ และขยายฐานความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เข้าร่วมพัฒนาผลงานกับทีมงานเทศกาล CCCL ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์จะได้รับการเผยแพร่ในช่องทางการสื่อสารของเทศกาล และจะถูกนำไปจัดแสดงภายในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนซึ่งในครั้งนี้จะถูกจัดขึ้นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ นอกจากนี้ ยุวทูต CCCL จะได้รับหน้าที่ในการเป็นกรรมการรุ่นเยาว์มอบรางวัลพิเศษ (Youth Jury Award) ให้แก่ผลงานหนังสั้นที่โดดเด่นที่สุดของเทศกาล


เกี่ยวกับเทศกาล CCCL

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) เริ่มก่อตั้งใน พ.ศ. 2562 มีจุดประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับเยาวชนและชุมชนในประเทศไทยได้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผู้คนและชุมชน และเสนอแนวทางการแก้ไข ปรับตัวและรับมือต่อวิกฤตนี้ ทางเทศกาลฯ จัดกิจกรรมตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชิงทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์สั้น กิจกรรมพัฒนางานศิลปะของยุวทูต CCCL และกิจกรรมเสวนาประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาพยนตร์ เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักรู้และแรงบันดาลใจให้สังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการรับมือต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


Comments


bottom of page