CCCL Film Festival คัดเลือก 20 โปรเจกต์หนังสั้น จาก 25 ผู้กำกับ ในโครงการ CCCL Film Grants 2021

อัปเดตเมื่อ 29 พ.ค. 2564

ตลอดระยะเวลาการเปิดรับสมัครทุนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม จนถึง 10 พฤษภาคม 2564 ทางเทศกาลได้รับผลงานจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งสิ้น 144 เรื่อง หลังจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน CCCL Film Festival ได้คัดเลือกโปรเจกต์หนังสั้นจำนวนทั้งสิ้น 20 เรื่อง จากผู้กำกับทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็นหนังสั้นประเภทฟิคชั่นจำนวน 10 เรื่อง ประเภทสารคดีจำนวน 8 เรื่อง และหนังทดลองจำนวน 2 เรื่อง นอกจากนี้ 6 โปรเจกต์จะได้รับ Mentorship จากบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย โปรเจกต์หนังสั้นทั้งหมด 20 โปรเจกต์จะได้รับทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์เรื่องละ 25,000 บาท


โปรเจกต์หนังสั้นที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่

 1. HEAR กำกับโดย จิรธณ จิรอุดมพล

 2. SEL(L)FISH กำกับโดย ชาคริต อินทร์จักร์, วิน มงคลเพ็ชร, และ อภิสิทธิ์ ปันทวงค์

 3. Temperature กำกับโดย เมธัส จันทวงศ์

 4. กินอยู่... คือ กำกับโดย ยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์

 5. ความทรงจำของสีคราม (The Memories of Sikhram) กำกับโดย จรรยารักษ์ ลัพธะลักษ์

 6. ฉันจะไป (Ancestor Wai Day) กำกับโดย เชาว์วัฒน์ พันธ์เรืองชนะ

 7. ดิน น้ำ จม ฝุ่น (To Dust and Drought) กำกับโดย จิตตินนท์ สัจจกุลวนิชย์

 8. เด-ปอ-ทู่ (Deportu) กำกับโดย Natthan Krungsri

 9. เบื้องหลังกำแพง (Behind the Wall) กำกับโดย ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์ และ ปฏิภาณ บุณฑริก

 10. ผีตาแฮก สารพันวัฒนธรรมข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ (Journey of Wisdom) กำกับโดย ธนวัฒน์ ตาลสุข

 11. ฝน กำกับโดย ปภพ แสงคง

 12. ไฟ กำกับโดย ชนินทร เพ็ญสูตร

 13. ภาพฝันในเมืองเขียว กำกับโดย ปฏิพัทธิ์ อัคราพูนรัตน์

 14. มลาบรี วิถีพงพนา (Mlabri Life and the Jungle) กำกับโดย สมชาย จึงประเสริฐ

 15. เมื่อรู้จัก จึงรักษ์คุณ (Hello Nature) กำกับโดย บุษกร รุ่งสว่าง

 16. โลกใบที่สอง (Second World) กำกับโดย หริราช เทศทอง

 17. โลกร้อนคือไรพี่โลกร้อนแก้ไงป้า (Mother Of Earth Is Cryin’) กำกับโดย สิรภพ เดชสุวรรณ, อิทธิกร นุติแก้วมงคล, และ ธิดารัตน์ วีระนะ

 18. ห้องทดลองสัตว์กลายร่าง (Tanuki LAB) กำกับโดย อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ

 19. อัจฉราคืนเวหา (The Angel From Below) กำกับโดย ศิวกร บุญสร้าง

 20. เอลนีโญสยาม (El Nino at Siam) กำกับโดย วศิณ บุญมา


โครงการทุนสนับสนุนผลิตหนังสั้น (CCCL Film Grants) เป็นหนึ่งในโครงการของ CCCL Film Festival ซึ่งเปิดให้เยาวชนหรือบุคคลทั่วไปที่อาศัยในประเทศไทย (ไม่จำกัดอายุ) ที่มีความสนใจทำหนังที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ซึ่งในปีนี้ทางเทศกาลได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจาก Heinrich Böll Stiftung Southeast Asia


2021 Grant Recipients

จิรธณ จิรอุดมพล

HEAR


ปัจจุบันเป็นผู้กำกับสายฟรีแลนซ์โฆษณา

ซีรีย์ และหนังสั้นในสังกัด ACTITEM STUDIO มีผลงานโฆษณาและ

หนังสั้นรางวัลมากกว่า 40 เรื่อง