top of page

กิจกรรมฉายภาพยนตร์เรื่อง THE HUMAN ELEMENT + พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์

 

การบอกเล่าเรื่องราววิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้สร้างภาพยนตร์ ไม่เพียงแต่เรื่องราวจะต้องนำเสนอมุมมองในมิติต่างๆ ภาพยนตร์ควรให้ความสำคัญกับแง่มุมด้านศิลปะ ภาพยนตร์เกี่ยวกับสภาพอากาศที่ดีจะแสดงภาพผลกระทบ ช่วยให้ผู้ชมเข้าใจปัญหาและกระตุ้นให้เกิดการถามคำถามได้ดีขึ้น และสร้างแรงบันดาลใจต่อผู้ชมในการเปล่งเสียงเรียกร้องให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในกิจกรรมนี้ จะจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง THE HUMAN ELEMENT พร้อมสนทนาหลังการฉายกับผู้กำกับ Matthew Testa

THE_HUMAN_ELEMENT_5.jpg

THE HUMAN ELEMENT

กำกับโดย แมทธิว เทสตา 

พวกเราเหล่ามวลมนุษย์คือพลังแห่งธรรมชาติ ในขณะที่กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ส่งผลให้องค์ประกอบพื้นฐานของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นดิน อากาศ น้ำ หรือไฟ เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบกับชีวิตของพวกเราด้วย THE HUMAN ELEMEN ถ่ายทอดเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ด้วยภาพที่ทรงพลังอันผสมผสานศิลปะและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน หนังสารคดีเรื่องนี้พาเราตามติดเจมส์ บาล็อก ช่างภาพสิ่งแวดล้อมผู้มีชื่อเสียง ขณะสำรวจปรากฏการณ์ไฟป่า เฮอร์ริเคน ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ชุมชนเหมืองถ่านหินที่พยายามต่อสู้ดิ้นรน และระบบอากาศของเราที่เปลี่ยนแปลงไป ภาพยนตร์ THE HUMAN ELEMENT บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนอเมริกันที่กำลังต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างน่าประทับใจ พร้อมกระตุ้นเตือนให้เราหันกลับมามองดูความสัมพันธ์ของเรากับโลกธรรมชาติอีกครั้ง

2 มิถุนายน 2566

เวลา 18:00 - 20:30 น.

(กรุณามาก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที)

สถานที่

True Digital Park 101

(เช็คอินที่ Lobby ชั้น 1 ติดกับร้าน B2S)

101 ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

วงสนทนา: ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอ่าวไทยและการเล่าเรื่อง

 

การสนทนาจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมชนชายฝั่งอ่าวไทย เช่น การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง เหตุการณ์สภาพภูมิอากาศที่รุนแรง และผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน สิ่งมีชีวิตในทะเล คุณภาพน้ำ ตลอดจนความพยายามอย่างต่อเนื่องในการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศดังกล่าว และผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น ผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐานในท้องถิ่น การประมง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการดำรงชีวิตอื่น ๆ ผู้ร่วมสนทนาจะประกอบด้วย

03 Suchana pic 1.jpg

ศ.ดร. สุชนา ชวนิชย์

จบการศึกษาปริญญาเอกที่ University of New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงานที่โดดเด่นของ ศ.ดร. สุชนา ชวนิชย์ คือ การที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงไทยคนแรกที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมสำรวจทวีปแอนตาร์กติกร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกจากประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 51 (JARE-51; 51th Japanese Antarctic Research Expedition) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. 2552

Kawinpat Nititaechapat.jpg

กวินณภัสร์ มงคลเตชาพัฒน์  

อายุ 53 ปี ปัจจุบันมีคลีนิครักษาสัตว์ ดูแลรักษาสุนัข แมว จรจัด แบบจิตอาสา ดูแล อนุรักษ์ และรักษาลิงเขตบางขุนเทียนมามากกว่า 8 ปี เป็นผู้นำโครงการอนุรักษ์ลิงแสมฝูงสุดท้าย เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่

Ravadee Prasertcharoensuk.png

เรวดี ประเสริฐเจริญสุข

ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการด้านการส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เพื่อก่อให้เกิดธรรมาภิบาลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เปราะบาง กลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มสตรี ตลอดจนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

Kriangsak Rurgngam.jpg

เกรียงศักดิ์ ฤกษ์งาม

ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขาริเริ่มการทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในโรงเรียนเป็นแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร และพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีถิ่นภายในโรงเรียน

BanjongNasae.jpg

บรรจง นะแส

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง สมาคมรักษ์ทะเลไทย เขาทำงานด้านพัฒนาชนบทโดยเฉพาะกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านมาตั้งแต่ปี 2524 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้เห็นปัญหาของการประกอบอาชีพ การเสียสิทธิ เสียโอกาส ตลอดถึงการถูกละเมิดสิทธิของกลุ่มเกษตรที่เป็นประมงพื้นบ้านตลอด 2 ชายฝั่งในพื้นที่ 13 จังหวัดในภาคใต้เป็นอย่างดี

matthew-testa450x600-1024x1024-1-640x640.jpg

แมทธิว เทสตา 

แมทธิว เทสตา ทำงานด้านภาพยนตร์สารคดีและสารคดีโทรทัศน์มาเกือบ 2 ทศวรรษ ในฐานะผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับ โชว์รันเนอร์ และผู้เขียนบท ผลงานของเขามักจะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม ประเด็นความเป็นธรรมทางสังคม และความสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างคนและโลกธรรมชาติ ภาพยนตร์ THE HUMAN ELEMENT เป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่องยาวเรื่องที่ 4 ของแมทธิว ต่อจาก VLOGUMENTARY (YouTube Premium), FREEDOM! THE MOVIE (CMT Docs) และ THE BUFFALO WAR (ITVS ชนะเลิศ 9 รางวัลงานเทศกาลภาพยนตร์) นอกจากนี้ แมทธิวยังมีผลงานสารคดีโทรทัศน์บางส่วน ได้แก่ MURDER MOUNTAIN (Netflix), WHALE WARS (Animal Planet), SNAKE SALVATION (National Geographic), GOLD RUSH: ALASKA (Discovery), THIRTY DAYS (FX) และ STORM CHASERS (Discovery) แมทธิวจบการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการกำกับภาพยนตร์ จากสถาบัน American Film Institute (AFI) Conservatory เมื่อปี 2547 และปัจจุบัน อาศัยอยู่ในเมืองลอสแอนเจลิส

3 มิถุนายน 2566

เวลา 15:00 - 16:30 น.

(กรุณามาก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที)

สถานที่

สถาบันอาศรมศิลป์

(เช็คอินที่ อาคาร 6 (ชั้นล่าง))

399 ซ. อนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เวิร์กช็อปกับแมทธิว เทสตา : การเล่าเรื่องประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 

การเล่าเรื่องเชิงสารคดีเป็นสื่อหลักในการผลักดันทางสังคม ผู้สร้างภาพยนตร์จำเป็นต้องค้นหาเรื่องที่ดีและเชื่อมโยงผู้ชมเข้ากับเรื่องราวที่ไม่คุ้นเคยและกระตุ้นให้เกิดบทสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อ โดยการเล่าเรื่องที่มีผลกระทบในมิติต่างๆ นั้น จะต้องอาศัยประสบการณ์และมุมมองในส่วนของผู้สร้างภาพยนตร์และกลยุทธ์ในการดึงดูดผู้ชม ในการสนทนานี้ ผู้กำกับ Matthew Testa จะแบ่งปันประสบการณ์การสร้างภาพยนตร์และแนวทางในการสร้างภาพยนตร์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

matthew-testa450x600-1024x1024-1-640x640.jpg

แมทธิว เทสตา 

แมทธิว เทสตา ทำงานด้านภาพยนตร์สารคดีและสารคดีโทรทัศน์มาเกือบ 2 ทศวรรษ ในฐานะผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับ โชว์รันเนอร์ และผู้เขียนบท ผลงานของเขามักจะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม ประเด็นความเป็นธรรมทางสังคม และความสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างคนและโลกธรรมชาติ ภาพยนตร์ THE HUMAN ELEMENT เป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่องยาวเรื่องที่ 4 ของแมทธิว ต่อจาก VLOGUMENTARY (YouTube Premium), FREEDOM! THE MOVIE (CMT Docs) และ THE BUFFALO WAR (ITVS ชนะเลิศ 9 รางวัลงานเทศกาลภาพยนตร์) นอกจากนี้ แมทธิวยังมีผลงานสารคดีโทรทัศน์บางส่วน ได้แก่ MURDER MOUNTAIN (Netflix), WHALE WARS (Animal Planet), SNAKE SALVATION (National Geographic), GOLD RUSH: ALASKA (Discovery), THIRTY DAYS (FX) และ STORM CHASERS (Discovery) แมทธิวจบการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการกำกับภาพยนตร์ จากสถาบัน American Film Institute (AFI) Conservatory เมื่อปี 2547 และปัจจุบัน อาศัยอยู่ในเมืองลอสแอนเจลิส

4 มิถุนายน 2566

เวลา 10:00 - 11:30 น.

(กรุณามาก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที)

สถานที่

True Digital Park West

(ห้อง Classroom 7 ชั้น 3)

101 ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

ผู้สนับสนุนหลัก

image.png

ร่วมสนับสนุนโดย

AFS-Logos-PNG.png
USCCinematicArts.png

สนับสนุนสถานที่

Suedostasien_EN_RGB-2.png
Aesomsilp_white.png
bottom of page