top of page

CCCL PANORAMA:
Mekong

CCCL Film Festival ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมภายใต้ธีมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับคัดเลือกจะมีได้เรียนรู้ปัญหาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) จากวิทยากรท้องถิ่น และได้เรียนรู้การสร้างสรรค์งานภาพยนตร์จากบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและอเมริกา รวมทั้งยังมีโอกาสนำเสนอโปรเจกต์หนังสั้นความยาวไม่เกิน 15 นาที ชิงทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์จำนวน 20,000 บาท ในระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม ที่ จ.อุบลราชธานี 

Watercolor Brush 11_edited.png
Watercolor Brush 4_edited.png
Watercolor Brush 17_edited.png
Watercolor Brush 15_edited.png
Watercolor Brush 10_edited.png

PANORAMA PROGRAMS

FILM SCREENING: FOOD EVOLUTION

ฉายสารคดีเรื่อง FOOD EVOLUTION

พร้อมสนทนากับผู้กำกับภาพยนตร์ Scott Hamilton Kennedy ผ่านทาง Zoom

FE_boys_walk_from_burning_bananas.jpg

เกี่ยวกับภาพยนตร์

จากผู้กำกับที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ สกอตต์ แฮมิลตัน เคนเนดี้ สารคดี FOOD EVOLUTION นำเสนอมุมมองของกลุ่มคน 2 ฝ่ายที่เห็นด้วยและต่อต้านเทคโนโลยีและผลผลิตที่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMO) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ครั้งหนึ่งเคยช่วยเกษตรกรฟาร์มมะละกอในฮาวายให้รอดพ้นจากโรคระบาดในพืช ถึงอย่างนั้นข้อกังวลถึงผลกระทบระยะยาวของเทคโนโลยี GMO ยังคงเป็นที่กังขาของผู้คนในวงกว้าง การโต้เถียงของกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มนำมาซึ่งความกลัว ความสับสน และความขัดแย้งทางสังคม

SHK_headshot_2021_edited.jpg

เกี่ยวกับผู้กำกับ

สก็อต แฮมิลตัน เคนเนดีเป็นนักเขียน ผู้กำกับ โปรดิวเซอร์ ตากล้อง บรรณาธิการ และผู้ก่อตั้ง Black Valley Films ผลงานสารคดีของเขาอาทิเช่น THE GARDEN เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์, OT: OUR TOWN ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล Independent Spirit Award, FAME HIGH, และ FOOD EVOLUTION เป็นต้น ขณะนี้สก็อตกำลังพัฒนาสารคดีเรื่องล่าสุด SHOT IN THE ARM ที่พูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

ROUNDTABLE: เสวนาประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง

ผู้ร่วมเสวนา: อ.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ, อ.กนกวรรณ มะโนรมย์, และ คุณอ้อมบุญ ทิพย์สุนา

ดำเนินรายการโดย: คุณบุษกร สุริยสาร

33475167_210171529785243_6289495141270945792_n - Chainarong Sretthachau.jpg

เกี่ยวกับวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.ไชยณรงค์ยังเป็นผู้ก่อตั้งงานวิจัยไทบ้านและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหลายบทความ  อ.ไชยณรงค์มีประสบการณ์ในการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและลุ่มน้ำโขงมากกว่า 30 ปี 

IMG_6645-2 - Kanokwan Manorom.jpg

เกี่ยวกับวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และยังเป็นประธานศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขงคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโปรแกรม Explore ภายใต้โครงการวิจัยดด้านธรรมาภิบาลภูมิทัศน์ป่าไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Forest Landscape Governance Research Network) ดําเนินการโดย RECOFTH, Thailand 

71020414_1708411492622634_8359074039641145344_n - บุญอ้อม ทิพย์สุนา.jpg

เกี่ยวกับวิทยากร

คุณอ้อมบุญ ทิพย์สุนาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณอ้อมบุญมีประสบการณ์ตรง 30 ปี ในการทำงานพัฒนาชนบท และงานศึกษาวิจัยในด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม  การจัดระบบข้อมูลข่าวสารการพัฒนา การพัฒนาความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม องค์กรชุมชน ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำโขง และส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนคนรักษ์แม่น้ำโขง  7 จังหวัดในการจัดทำค่ายเยาวชน จัดทำสื่อรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ในโลกออนไลน์ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ

MASTERCLASS I: การกำกับและพัฒนาไอเดียสู่ภาพยนตร์

วิทยากร: อ.ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์

Taiki Sakpisit_01 copy - Taiki Sakpisit.jpg

เกี่ยวกับวิทยากร

ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์ เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ และศิลปินภาพเคลื่อนไหว ที่ผลงานส่วนใหญ่มุ่งสำรวจประเด็นความขัดแย้งของสังคมการเมืองไทยร่วมสมัย โดยเล่นกับโสตสัมผัสของผู้ชม ผ่านองค์ประกอบของงานด้านภาพและเสียงที่เข้มข้น แม่นยำ และหลากหลาย ผลงานหลายเรื่องของไทกิ ทั้งภาพยนตร์สั้นและวิดีโออาร์ตแนวทดลอง ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ รวมทั้งจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะมาแล้วหลายแห่งทั่วโลก ภาพยนตร์ขนาดยาวของไทกิเรื่องพญาโศกพิโยคค่ำ (THE EDGE OF DAYBREAK) ได้รับรางวัล FIPRESCI จากสมาพันธ์นักวิจารณ์นานาชาติที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรอตเตอร์ดาม โดยกรรมการกล่าวว่า “พญาโศกพิโยคค่ำ มีบรรยากาศลึกลับ พร้อมด้วยงานด้านภาพอันวิจิตรที่แสดงถึงความเจ็บปวดและความรุนแรง รวมไปถึงสามารถถ่ายทอดความวุ่นวายทางการเมืองตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ด้วยศิลปะภาพยนตร์อันทรงพลังและเปี่ยมด้วยมนต์สะกด นอกจากนี้ พญาโศกพิโยคค่ำ ยังแสดงให้เห็นถึงการประนีประนอมกับอดีต เพื่อพร้อมเผชิญหน้ากับปัจจุบัน อนาคต”

MASTERCLASS II: การวางแผนการผลิตภาพยนตร์

วิทยากร: เดวิด คลัคก์

DC Headshot HH - David Cluck.jpeg

เกี่ยวกับวิทยากร

เดวิด คลัคก์ เป็นคนทำหนังชาวอเมริกันที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 28 ปี ในฐานะผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์และโปรดิวเซอร์ ผลงานที่เขาเคยมีส่วนร่วมอาทิเช่น THE ARTIST ซึ่งได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากออสการ์, MONSTERS นำแสดงโดยนักแสดงรางวัล ชาร์ลิซ เธอรอน, และ THE MERRY GENTLEMAN ซึ่งเป็นผลงานการกับภาพยนตร์เรื่องแรกของไมเคิล คีตัน

PITCHING FORUM

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละทีมจะมีเวลา 5-7 นาทีในการนำเสนอโปรเจกต์หนังสั้นต่อคณะกรรมการ หลังจากนำเสนอเสร็จ กรรมการจะมีเวลาถามคำถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 5 นาที โปรเจกต์ที่นำเสนอได้น่าสนใจมากที่สุดจะได้รับทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์จำนวน 20,000 บาท

SELECTED PATICIPANTS

ณัฏฐ์ บุญเลิศ

WHERE IS THE KING OF NAKAS

มงกุฎเพชร หารชนะ

อัญมณี​แม่น้ำโขง

ภพวรัท มาประสพ

อนุสรณ์ของสายน้ำ

เกตน์สิรี ทศพลไพศาล

THE TRUTH BEHIND CLIMATE MIGRATION

พีรพล ธงภักดิ์

สมบัติแม่

เสฎฐวุฒิ อินบุญ

ข้าวโพดกับฉัน

ปฏิภาณ บุณฑริก

แม่โขง - นฤมิต (MULTIVERSE OF MEKONG) aka.จดหมายจากปลายน้ำ

ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์

แจกัน

จักรพันธ์ ศรีวิชัย

MEANDERING

กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ไคร้เจ้าอยู่ไส

ธนวัฒน์ ตาลสุข

แม่น้ำโขง: สิ่งแวดล้อมไร้พรมแดนที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ฐานิยา ไทรคำ

อมุตโศก

สนับสนุนโดย

image.png
AFS-Logos-PNG.png
USCCinematicArts.png
bottom of page