top of page

งานประกาศรางวัลหนังสั้น

CCCLFF2_Landing_AC.png

งานประกาศรางวัลหนังสั้น

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ครั้งที่ 2

19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 20:00 น.

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

(งานเลี้ยงต้อนรับเวลา 19:00 น.)

bottom of page