top of page

CCCL Film Festival เปิดรับสมัครเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมพัฒนางานศิลปะสะท้อนวิกฤตโลกรวน

อัปเดตเมื่อ 18 ก.ค. 2565

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) ขอชวนเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ร่วมออกสำรวจชุมชนและปล่อยแสง แสดงไอเดียเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านงานศิลปะ ในโครงการ “CCCL Student Ambassadors (ยุวทูต CCCL)”

เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เป็นตัวแทนเยาวชนในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสังคมและได้เข้าร่วมพัฒนาผลงานศิลปะกับทีมงาน CCCL และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบออนไลน์ โดยผลงานที่ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นในโครงการนี้จะได้จัดแสดงในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน ครั้งที่ 3 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566


เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครและส่งไอเดียผลงานศิลปะที่สะท้อนผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมชนของตนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ที่ www.ccclfilmfestival.com/ambassadors

Comentários


bottom of page