top of page

CCCL Film Festival คัดเลือก 11 เยาวชนเข้าร่วมโครงการ CCCL Student Ambassadors 2021

อัปเดตเมื่อ 13 มิ.ย. 2564

หลังจาก CCCL Film Festival ปิดรับสมัครรับเยาวชนอายุไม่เกิน 21 ปี เข้าร่วมพัฒนางานศิลปะสะท้อนปัญหาโลกร้อน วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ทางเทศกาลได้คัดเลือกเยาวชนทั้งสิ้น 11 คน เข้าร่วมโครงการยุวทูต CCCL หรือ CCCL Student Ambassadors


โดยตลอดระยะเวลา 2 เดือน ยุวทูต CCCL จะพัฒนาผลงานศิลปะร่วมกับทีม CCCL Film Festival โดยผลงานทั้งหมดจะเริ่มได้รับการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียและบนเว็บไซต์ของทางเทศกาล รวมถึงจัดแสดงที่เทศกาลหนังสั้น CCCL ในเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ยุวทูต CCCL จะได้รับหน้าที่ในการเป็ยกรรมการรุ่นเยาว์มอบรางวัลพิเศษในเทศกาลปีนี้อีกด้วย


CCCL Student Ambassadors 2021 ได้แก่

 1. พลอยใส คำยอด

 2. พิรุณ ศันสนยุทธ

 3. วรัญญา มามั่งคั่ง

 4. พัชรภรณ์ อุราพร

 5. ญาธิป ยั่งยุบล

 6. ปรวิศา แทนรินทร์

 7. สุภชัย อุดคำ

 8. ชลธร ยงยุคันธร

 9. ทีปกร รอดประดิษฐ์

 10. เฟลิกซ์ วาตานาเบะ

 11. อริสา เดนนีส

อ่านรายละเอียดประวัติและติดตามผลงานของยุวทูตทุกท่านได้ที่ www.ccclfilmfestival.com/ambassadors-2021

Comments


bottom of page