Press

เทศกาลหนังโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) เป็นพื้นที่สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในประเทศไทย ได้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านสื่อหนังสั้นที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อนต่อชีวิตและชุมชน แนวทางการแก้ไข การรับมือ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เราจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนและทักษะการถ่ายทำภาพยนตร์ เป้าหมายของเราเพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างแรงกระตุ้นให้สังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการรับมือต่อวิกฤติโลกร้อน

ทำไมเราต้องสนใจวิกฤติโลกร้อน

ในปี 2558 คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ระบุว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 16 ประเทศที่กำลังประสบปัญหาวิกฤติโลกร้อนมากที่สุดในอีก 30 ปี ถึงแม้ว่าสื่อไทยเริ่มนำเสนอข่าวเกี่ยวกับวิกฤติโลกร้อนเช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม ไฟป่าและมลพิษทางอากาศมากยิ่งขึ้น แต่ข่าวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการรายงานข่าวที่มุ่งนำเสนอปัญหาในกรอบของ “ภัยพิบัติ” ไม่ใช่ “วิกฤติโลกร้อน” ซึ่งเหตุนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ประชาชนยังขาดความเข้าใจต่อวิกฤติโลกร้อนในระยะยาว เทศกาลหนังโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) จึงจัดตั้งขึ้นโดยมีความพยายามในการใช้สื่อภาพยนตร์และวิดีทัศน์ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนต่อสังคมและชุมชนในประเทศไทย และผลักดันภาคประชาชนและภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาวิกฤติโลกร้อน

วัตถุประสงค์ 

  • ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิกฤติโลกร้อนต่อเยาวชนไทยและบุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิดการสร้างบทสนทนาในชุมชนเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา

  • ส่งเสริมและให้ความรู้ต่อเยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปในการสร้างผลงานศิลปะผ่านสื่อภาพยนตร์ และสื่ออื่น ๆ

  • จัดฉายภาพยนตร์ที่มีประเด็นปัญหาจากวิกฤติโลกร้อนตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นการตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤติโลกร้อน

ความสำเร็จของ CCCL Film Festival 2020

  • ในปี 2563 เทศกาลหนังโลกป่วย เราต้องเปลี่ยนเป็นเทศกาลหนังเทศกาลแรกในประเทศไทยที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิกฤติโลกร้อน

  • เทศกาลมอบทุนสำหรับผลิตหนังสั้นให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปจำนวน 12 ทุน ๆ ละ 25,000 บาท จากผู้ร่วมส่งโครงเรื่อง (project proposal) กว่า 201 โครงเรื่อง

  • เทศกาลจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันหนังสั้น ซึ่งมีผู้ร่วมส่งหนังสั้นทั้งหมดจำนวน 180 เรื่อง กว่า 90% ของผู้ส่งหนังสั้นเข้าร่วมพิจารณาเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 26 ปี

  • เทศกาลจัดแสดงหนังสั้นทั้งหมด 13 เรื่องที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในเดือนพฤษจิกายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทศกาลและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ info@ccclfilmfestival.com

ข่าวและบทความเกี่ยวกับ CCCL

2nd Changing Climate, Changing Lives Film Festival – Call for Entry 2021

สายฟิล์มชิงรางวัลห้ามพลาด! ประกวดเฟ้นหาหนังสั้นสะท้อนโลกร้อน ชิงรางวัลรวมเกือบ 2 แสนบาท

ประกวดหนังสั้นโลกร้อน CCCL Film Festival ชิงเงินมูลค่ารวม 190,000 บาท

เชิญร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival)