top of page

Heinrich-Böll-Stiftung Southeast Asia ผลิตภาพยนตร์สั้นนำเสนอปัญหาในพื้นที่แม่น้ำโขง

พาร์ทเนอร์ของเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน Heinrich-Böll-Stiftung Southeast Asia ผลิตภาพยนตร์สั้นนำเสนอเรื่องราวของผู้คนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่มีความกังวลและกำลังประสบปัญหาต่าง ๆ อยู่ในขณะนี้


Courtesy of Heinrich-Böll-Stiftung Southeast Asia

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมภาพยนตร์ได้ที่เฟสบุ๊คเพจ Heinrich-Böll-Stiftung Southeast Asia หรือสามารถรับชมได้ทาง YouTubeComentarios


bottom of page