top of page

โลกร้อนคืออะไร

ปัจจุบัน คงมีน้อยคนที่ไม่เคยได้ยินคำว่า ‘ภาวะโลกร้อน’ มันคืออะไร แล้วมันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ climate change ยังไง เรามาเริ่มทำความรู้จักกับ ‘ภาวะโลกร้อน’ ด้วยวิดีโอของ Green Thailand ก่อนนะคะ


Comments


bottom of page