โลกรวนกับประเทศไทยในฐานะประเทศกำลังพัฒนา: สรุปทอล์คหลังชม I AM GRETA Part 2
ต่อจากบทสรุปทอล์คหลังชมภาพยนตร์ I AM GRETA ตอนที่ 1 กับแขกรับเชิญทั้ง 3 ท่าน ศ. ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ จากสถาบัน NIDA, คุณอุ้ง กมลนาถ องค์วรรณดี จากเครือข่าย Fashion Revolution Thailand และ คุณอัด อวัช รัตนปิณฑะ นักแสดง นักร้องวง mints และหนึ่งในทีม SOA THAILAND


วันนี้เรานำตอนที่ 2 มาให้ทุกคนได้อ่าน และร่วมสะท้อนไปด้วยกันถึงวิกฤติสภาพภูมิอากาศกับประเทศไทยในฐานะประเทศกำลังพัฒนา เศรษฐกิจยั่งยืน ทะเล และการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเรื่องการเปลี่ยนแปลง


หากใครยังไม่ได้อ่านตอนที่ 1 อ่านได้ที่ https://www.facebook.com/ccclfilmfest/posts/406917910832999


การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับผลกระทบ

ดร. ศิวัช ให้ความเห็นว่าในประเทศไทยนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะสนใจกัน แต่ทว่า งบประมาณในส่วนนี้ก็ถูกปัดตกหรือหักลงอยู่เป็นประจำ ยิ่งด้วยสถานการณ์โควิด 19 ตอนนี้ด้วย ทุกคนจึงเทความสนใจไปกับเรื่องโรคระบาดเป็นหลัก แต่อย่าลืมว่าสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องที่เกี่ยวโยงกับสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกัน


อีกเรื่องที่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยกำลังเผชิญก็คือ อุตสาหกรรมใหญ่ๆ ของประเทศพัฒนาแล้วที่ก่อให้เกิดมลพิษ บริษัทเหล่านี้ไม่เลือกที่จะดำเนินการผลิตที่ประเทศของเขา และผลักภาระเรื่องนี้ไปยังประเทศที่กฎหมายทางสิ่งแวดล้อมไม่เข้มงวดอย่างประเทศไทย


เมื่อ 10-20 ปีที่ก่อน ประเทศจีนเคยเป็นดั่งโรงงานหลักของโลก ส่งผลกระทบให้สิ่งแวดล้อมแย่ลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องมลพิษทางอากาศ PM 2.5 หลังจากที่ประเทศจีนหันมาจริงจังเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หลายอุตสาหกรรม อย่างเช่น ถ่านหิน ก็ถูกผลักไปอยู่นอกเมืองทั้งหมด และเกิดการนำนวัตกรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซมากขึ้น ดังนั้น เรื่องอุตสาหกรรมสีเขียวสามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างแน่นอน ถ้าเราปรับตัวตาม


เศรษฐกิจยั่งยืน

คุณอุ้งเสริมว่าประเทศไทยในตอนนี้กำลังมีการขับเคลื่อนด้าน Bio-Circular-Green (BCG) Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว เพื่อให้เราปรับตัวกับอนาคตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโลกได้ โมเดลทางทางเศรษฐกิจ BCG เป็นการนำเทคโนโล