นักวิชาการ วิเคราะห์ไทยเผชิญภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ 40 ปี #ที่นี่ThaiPBS #ThaiPBS