top of page
Plothole_bg.png
FG2023_Plothole_Logo.png

PLOT HOLE

แนะนำลิงก์ข่าว บทความ เรื่องราวประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้คนทำหนัง

Share news, articles, or your story related to climate change with filmmakers

ขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมด้วยกัน - Thanks for submitting!

FG2023_Logo_White.png

ประกาศถึง

คนทำหนังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้!

เปิดรับโครงเรื่องหนังสั้นประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชิงทุนสนับสนุนผลิตหนังสั้นสูงสุด 30,000 บาท

bottom of page