ตลอดระยะเวลาการเปิดรับสมัครทุน ทางเทศกาลได้รับผลงานจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งสิ้น 98 เรื่อง และได้คัดเลือกผลงานจำนวน 6 เรื่องที่นำเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยได้อย่างน่าสนใจ ทั้งในเชิงเนื้อหาและมุมมองการนำเสนอ โครงการทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์สั้นประจำปี 2565 ได้รับการสนับสนุนจาก Heinrich Böll Stiftung Southeast Asia

ทุนสนับสนุนผลิตหนังสั้น ปี 2565

สนับสนุนโดย

Suedostasien_EN_RGB.png

Michael Herrin