top of page

โลกใบที่สอง (SECOND WORLD)

Film Slate Marker

ในคืนที่เด็กหนุ่มต้องเขียนรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การค้นคว้าและเรื่องราวแปลกประหลาดได้เกิดขึ้นและทำให้ความคิดของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล

ผู้กำกับ

หริราช เทศทอง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชลบุรีสุขบท ชอบดูหนังมากๆ ทั้งหนังสั้นและยาว

bottom of page