top of page

CCCL FILM TOURs 2022

CCCL_web_SK.png

3 กันยายน 13:00 - 21:00 น.

a.e.y.space (สงขลา)

ดูหนัง + พูดคุย + แลกเปลี่ยนมุมมองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ชวนคุณมาร่วมแลกเปลี่ยนและสำรวจมุมมองต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านภาพยนตร์และร่วมสนทนา “คลื่นกระทบฝั่ง สิ่งมีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงของทะเล” ร่วมสนทนาโดย รศ.ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร, คุณพาซีย๊ะ ซีแต, คุณอรวรรณ หาญทะเล 

ตารางกิจกรรม

13:00 - 14:30 น.

โปรแกรมหนังสั้นจากเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน

15:00 - 17:00 น.

Climate Roundtable เสียงสะท้อนจากคนหลากกลุ่ม: "คลื่นกระทบฝั่ง สิ่งมีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงของทะเล"

17:00 - 18:00 น.

พบปะพูดคุยและพักรับประทานอาหารว่างฟรี

19:00 - 21:00 น.

ฉายหนังสารคดีเรื่อง I AM GRETA

วิทยากร

PB01.jpg

รศ.ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร

ผู้อำนวยการสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COCC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร. พิมพ์ชนกยังเป็นนักชีววิทยาทางทะเลที่ต้องการบูรณาการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการปกป้องดูแลระบบนิเวศชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศบลูคาร์บอน (blue carbon) เช่น แหล่งหญ้าทะเลและป่าชายเลน เพื่อส่งเสริมการกักเก็บคาร์บอนและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

298355647_5654119144621364_8448634317961847386_n.jpg

คุณพาซีย๊ะ ซีแต

คุณพาซีย๊ะเป็นสมาชิกกลุ่ม Beach For Life ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง สิทธิชุมชน เเละส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูเเล รักษาหาดทราย

298637319_1215028432619448_3696911032186148256_n.jpg

คุณอรวรรณ หาญทะเล

กลุ่มชาติพันธ์ุมอแกลน บ้านทับตะวัน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา คุณอรวรรณและชุมชนยังได้ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวบนพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลชนเผ่ามอแกลน “มอแกลนพาเที่ยว”

โปรแกรมหนังสั้น

BEHIND THE WALL_Film Still_01.png

เบื้องหลังกำแพง (BEHIND THE WALL)
ชนม์ชนก ธนัสทีปต์วงษ์ 

โรสนี นูรฟารีดา หรือ ‘ดะห์’ กวีสาวชาวมุสลิม ผู้เคยเขียนบทกวีรวมเล่มจนได้เข้าชิงและเป็น Shotlisted รางวัล S.E.A. Write ในปี 2016 กำลังหาแรงบันดาลใจเพื่อแต่งกวีเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งและโครงสร้างแข็งกันคลื่นในสงขลา จังหวัดบ้านเกิดของเธอเอง ทว่าคอนกรีดต่าง ๆ ที่สร้างเพื่อป้องกันการกันเซาะ แต่กลับทำให้เกิดการกัดเซาะด้านข้างมากขึ้น ภาพยนตร์เรื่อง ‘เบื้องหลังกำแพง’ ร้อยเรียงบทสัมภาษณ์ของผู้คนสลับกับบทกวีที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อนำเสนอสัจธรรมของธรรมชาติ

THE-PERFECT-LIE-01.png

THE PERFECT LI(F)E

ภูมิชญณัฐ มิตรธีรโรจน์

เรื่องราวของหญิงสาวไฟแรงคนหนึ่งที่ยอมทุ่มเททุกอย่างทั้งเวลาและสุขภาพเพื่อสร้างอนาคตที่ฝันไว้ให้เป็นจริง ทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวย จนกระทั่งเธอสังเกตว่าหอพักที่ตัวเองอยู่เริ่มมีงูเข้ามาบ่อยขึ้น เธอไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงอะไร แต่หารู้ไม่ว่ามันคือสัญญาณบอกว่าทุกอย่างในโลกกำลังเปลี่ยนไป รวมทั้งชีวิตของเธอ

SOUND-OF-THE-FIELD-01.png

เสียงกลางนา (SOUNDS OF THE FIELD)

ปภพ แสงคง

สารคดีบันทึกบทสนทนาระหว่างการทำนา ของชาวห้วยหูด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

MOTHER-OF-EARTH-IS-CRYIN-01.png

โลกร้อนคือไรพี่โลกร้อนแก้ไงป้า (MOTHER OF EARTH IS CRYIN’)

ธิดารัตน์ วีระนะ, อิทธิกร นุติแก้วมงคล  ปูน สิรภพ

สารคดีล้อเลียนบอกเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มสามคนที่ทำหนังสารคดีเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนเพื่อส่งประกวด

image5.jpeg

กานติมานำโชค (SOUND OF THE SEA)

ณัฐกานต์ นกสวน, สุธิดา กมลคุณากร, นรมน วานิชกมลนันทน์, ณิชกานต์ เลิศพงศ์วิภูษณะ, ทิว เลิศชัยประเสริฐ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนสัตว์น้ำลดลงอย่างมหาศาล ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงในไทยเป็นอย่างมาก สารคดีเรื่องนี้ติดตาม ‘ไต๋ธาร’ ชาวประมงพื้นบ้าน บ้านทุ่งน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ผู้บอกเล่าชีวิตของเขาควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของท้องทะเล

WE AND THE WOOD-05_edited.jpg

คน-ป่า (WE AND THE WOODS)

 วีระพรรณ  ถาวร

ท่ามกลางโลกของการพัฒนาคนส่วนใหญ่ตกอยู่ในวังวนของความโลภ กลุ่มชนเผ่าปกาเกอะญอกลุ่มหนึ่ง กำลังหาหนทางในการรักษาและสานสันติกับธรรมชาติ ผ่านพิธีกรรมประจำปีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายพันปี

THE-LAST-WHALES-04.png

THE LAST WHALES

อิทธิพันธ์ พรหมแก้ว

THE LAST WHALES บอกเล่าเรื่องราวการอนุรักษ์วาฬผ่านมุมมองของ 'ทัวร์' จิรายุ เอกกุล ช่างภาพสัตว์ป่าและเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวชมวาฬ ผู้ใช้ภาพถ่ายและการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความสำคัญของวาฬที่มีต่อมนุษย์

ป่าฝั่งเมือง_FOREST-COAST-CITY.jpg

ป่า-ฝั่ง-เมือง (FOREST-COAST-CITY)

วีรยา วิชยประเสริฐกุล

สารคดีสั้นสะท้อนให้เห็นความสวยงามของกลุ่มคนเล็ก ๆ ในไทย 3 กลุ่ม ตั้งแต่คนในเมือง คนที่อยู่ชายฝั่ง และคนในป่า ที่มีการจัดการบางอย่างที่สามารถช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน"

กิจกรรมฉายหนังสารคดี I Am Greta

สารคดี I AM GRETA เป็นผลงานของผู้กำกับชาวสวีเดน นาธาน กรอสแมน ที่บอกเล่าเรื่องราวของนักเคลื่อนไหว ทางด้านสภาพภูมิอากาศชื่อก้องโลก เกรียตา ทุนแบร์ย ผ่านฟุตเทจที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ทั้งมุมที่แข็งแกร่งและอ่อนไหวของเธอ ทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านเธอ I AM GRETA นำเสนอการเดินทางของเกรียตาจากประเทศสวีเดนไปยังมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเรียกร้องเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนการออกมาแสดงจุดยืนของเธอสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วโลกลุกขึ้นมา เรียกร้องต่อรัฐบาลและสังคมให้ตระหนักต่อความสำคัญของวิกฤติโลกร้อน

Presented in collaboration with

CYHU_Mark_BW_03_1000px (6).png

3 กันยายน 13:00 - 21:00 น.

สถานที่จัดแสดง

เออีวายสเปซ (a.e.y.space)

140 142 นางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000

Venue partner

aeyspace.png

Community partner

BFL_Logo.png

Special thanks

กรีนพีช ประเทศไทย

bottom of page