top of page

15' | ประเทศไทย - Thailand | ภาษาไทยพร้อมคำบรรยายภาษาอังกฤษ - Thai with English subtitles

พันโขดแสนไคร้ ที่ๆ รายล้อมไปด้วยโขดหลักพัน และต้นไคร้หลักแสน ตั้งอยู่ที่ บ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ต้นไคร้และแม่น้ำโขงไหลพัดพาความสุข ความหลากหลายทางอาหาร และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ให้กับชีวิตผู้คนที่นั้นมาอย่างยาวนาน แต่ในวันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เมื่อราชินีแห่งลุ่มนํ้าอย่างต้นไคร้ หายไปอย่างยากที่จะย้อนกลับ

'A thousand rocks, a hundred thousand Khrai' is found in Sangkhom district, Nong Khai province.
Khrai (water willows) and the Mekong river have been bringing happiness, abundance of food and ecosystem stability to people’s lives here for a long time. Recently everything has irreversibly changed when Khrai, queen of the river disappeared.

รอบฉายที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

โปรแกรมหนังสั้น 4 (Shorts Program 4)

19 กุมภาพันธ์ เวลา 14:00 น. (February 19 at 2 PM)

สถานที่จัดแสดง

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ 

179 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รอบฉายอื่นๆ:

อุดรธานี: โปรแกรม 1 (Udon Thani: Program 1)
24 กุมภาพันธ์ เวลา 17:00 น. (24 February at 5 PM)
∎ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (MSUDRU)

เชียงราย: โปรแกรม 1 (Chiang Rai: Program 1)
24 กุมภาพันธ์ เวลา 15:30 น. (24 February at 3:30 PM)
∎ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM)

พะเยา: โปรแกรม 1 (Phayao: Program 1)
20 กุมภาพันธ์ เวลา 17:00 น. (20 February at 5:00 PM)
∎ โรงภาพยนตร์เมืองทองรามา

น่าน: โปรแกรม 2 (Nan: Program 2)
26 กุมภาพันธ์ เวลา 18:00 น. (26 February at 6 PM)
∎ ที่หลบฝน (Alternative Space)

น่าน: โปรแกรม 2 (Nan: Program 2)
25 กุมภาพันธ์ เวลา 18:00 น. (25 February at 6 PM)
∎ ที่หลบฝน (Alternative Space)

DIRECTOR

Director's headshot

กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

กิตติคุณ เสนีวงส์ ณ อยูธยา เกิดและเติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่ เขาสนใจการเล่าเรื่องในรูปแบบสารคดีเพราะรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นวิธีการถ่ายทอดที่ทำให้คนคล้อยตามความรู้สึกและเนื้อสารที่เราต้องการถ่ายทอดได้อย่างบริสุทธิ์ และผู้รับสารเข้าถึงความจริงที่เรานำมาเรียบเรียงได้อย่างแท้จริง เมื่อเรียนจบการสื่อสารมวลชน เขาจึงยึดสารคดีเป็นอาชีพ และทำให้เขาได้มีโอกาสเข้าไปในพื้นที่และได้พูดคุยกับคนในหลายมิติ ซึ่งสำหรับเขานี่คือหนังสือเรียนชีวิตที่เขาได้บทเรียนกลับไปทุกครั้งที่เปิดอ่าน เหตุนี้เขาจึงตั้งทีมชื่อว่า 5W1H ซึ่งเป็นการรวมทีมกันของคนทำงานที่คุ้นเคยกันดีจากการทำงานโปรดักชั่นทั้งในและนอกประเทศ เพื่อที่เราจะได้ออกไปพบหนังสือเรียนนี้ด้วยกัน

Kittikhun Seniwong Na Ayutthaya was born and raised in Chiang Mai. He is interested in documentary storytelling because he feels that the art of documentary allows people to embrace the emotions and messages from the story that he wants to tell in a pure manner. After graduating he has been working as a documentary filmmaker and created a team called 5W1H for content production.

CAST & CREW

Director

กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา Kittikhun Seniwong Na Ayutthaya


Cast

ชัยวัฒน์ พาระคุณ (เครือข่ายสมาคมลุ่มแม่นำโขง 8 จังหวัดอีสาน-เหนือ), น้อย ตะวัน (พรานปลาแม่น้ำโขง), สุดใจ นิรันดร (แม่บ้านร่อนทองแม่น้ำโขง)

Producer

ปพิชญา กันทาสุวรรณ์ Papichaya Kantasuwan


Director of Photographer

ณัฐวุฒิ เตจา Natthawut Taeja, เจษฎา ขิมสุข Jessada Khimsook


Production Designer


CLIP


bottom of page