top of page

กิจกรรมฉายหนังสั้น "เล่าเรื่องผลกระทบจากวิกฤตโลกรวนผ่านหนังสั้น"

 

กิจกรรมฉายหนังสั้นเป็นส่วนหนึ่งของเวทีนโยบายและวิชาการสาธารณะกู้วิกฤตโลกเดือดด้วยมือประชาชน ซึ่งเกิดจากการร่วมมือของเครือข่ายภาคีทั่วประเทศ จุดประสงค์ของการฉายหนังในครั้งนี้ เพื่อเป็นกระบอกเสียงเรื่องการตื่นตัวต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพยายามใช้ภาพยนตร์ในการเป็นตัวกลางในการสื่อสาร สร้างความรู้สึกแก่ผู้คนต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

หลังจากกิจกรรมฉายหนัง ร่วมสนทนากับคุณวีรยา วิชยประเสริฐกุล ผู้กำกับสารคดีเรื่องผัดไทย (PAD THAI) คุณณภัทร เวชชศาสตร์ ผู้กำกับสารคดีเรื่องปะนาเระ เรือเล็กอาจจะไม่ได้ออกจากฝั่ง และคุณณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ ผู้กำกับเรื่อง First Draft ในประเด็นประสบการณ์การทำหนังสารคดีกับมุมมองที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการแก้ไขปัญหา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อหนังสั้น

PANARE, SHIP ON THE SHORE (ปะนาเระ เรือเล็กอาจจะไม่ได้ออกจากฝั่ง)_1920x1080.png

ปะนาเระ เรือเล็กอาจจะไม่ได้ออกจากฝั่ง

กำกับโดย ณภัทร เวชชศาสตร์

ชุมชนประมงพื้นบ้านปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ที่ไม่มีไร่ไม่มีสวน ข้างหน้าบ้านมีเพียงแค่หาดทรายและพื้นน้ำอันกว้างไกล ทำให้อาชีพหลักของชุมชนคือการทำประมงเพียงเท่านั้น สารคดีเรื่อง “ปะนาเระ เรือเล็กอาจจะไม่ได้ออกจากฝั่ง” จะพาไปสำรวจมุมมองของคนในชุมชน ที่มีต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ว่าพวกเขาประสบปัญหาอย่างไร และจะปรับตัวเพื่อรักษาอาชีพประมงพื้นบ้านที่เปรียบดั่งกระดูกสันหลังของพวกเขาให้อยู่รอดต่อไปได้อย่างไร

MOTHER-OF-EARTH-IS-CRYIN-01.png

โลกร้อนคือไรพี่ โลกร้อนแก้ไงป้า

กำกับโดย ธิดารัตน์ วีระนะ, อิทธิกร นุติแก้วมงคล, ปูน สิรภพ 

สารคดีล้อเลียนบอกเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มสามคนที่ทำหนังสารคดีเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนเพื่อส่งประกวด

ไคร้เจ้าอยู่ไส (DEAR KHRAI, FROM NOWHERE)_1920x1080.png

ไคร้เจ้าอยู่ไส

กำกับโดย กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

สารคดีต้นไคร้และแม่น้ำโขงไหลพัดพาความสุข ความหลากหลายทางอาหาร และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ให้กับชีวิตผู้คนที่นั้นมาอย่างยาวนาน แต่ในวันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เมื่อราชินีแห่งลุ่มนํ้าอย่างต้นไคร้ หายไปอย่างยากที่จะย้อนกลับ

FIRST DRAFT_1920x1080.png

FIRST DRAFT

กำกับโดย ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์

‘ตั๋ง’ เด็กฝึกงานห้องอัดเสียงแห่งหนึ่งกำลังเตรียมไฟล์เพลงให้กับหัวหน้าเพื่อนำเสนอลูกค้า ซึ่งเพลงที่ห้องอัดกำลังทำเป็นเพลงรณรงค์เกี่ยวกับโลกร้อน ทว่า ตั๋งกลับพบว่ามีข้อมูลหลายอย่างในเนื้อเพลงที่ไม่ถูกต้อง เขาต้องพยายามบอกหัวหน้าให้แก้ไขก่อนที่ลูกค้าจะใกล้เข้ามาฟังดราฟทแรกในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า

ผัดไทย (PAD THAI)_1920x1080.png

ผัดไทย

กำกับโดย วีรยา วิชยประเสริฐกุล

สารคดีสะท้อนปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านเมนู “ผัดไทย” หนึ่งในสุดยอดอาหารไทยที่คนทั่วโลกต่างรู้จัก

SPIRIT OF THE FOREST_1920x1080.png

SPIRIT OF THE FOREST

กำกับโดย Nandini Rao, Nirupa Rao, Kalp Sanghvi

เมื่อเด็กหญิงเข้าไปรบกวนจิตวิญญาณของป่าในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ใกล้หมู่บ้านของเธอ การผจญภัยเพื่อสำรวจจุดกำเนิดของดินแดนหนองน้ำโบราณแห่งนี้ ตั้งแต่มหาทวีปกอนด์วานาจนถึงยุคของเธอจึงก่อกำเนิดขึ้น

11 พฤศจิกายน 2566

เวลา 13:00 - 15:00 น.

(กรุณามาก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที)

สถานที่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

(ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย

COP28-Footer logo_1.png

เครือข่ายพันธมิตร

COP28-Footer logo_2.png
bottom of page