ละอองธุลี (FROM DUST TILL DUST)

Film Slate Marker

บทสนทนาของมนุษย์ฝุ่นในเมืองฝุ่นที่ใช้ชีวิตในดินแดนแห่งควันหนา หมอกฝุ่น ดั่งฤดูกาลหมุนเวียนครบรอบซ้ำแล้วซ้ำอีก

The film will visualize the climate crisis through conversations among various groups of Thai urbanites and the visuals of the repeated cycle of smog and pollution, and the changing environment and the ecosystems.

ผู้กำกับ

ธนกฤต กฤษณยรรยง

Tanakit Kitsanayunyong

ธนกฤต กฤษณยรรยง เป็นสมาชิกรุ่นที่ 4 ของครอบครัวเชื้อสายไทย-จีน เขาอาศัยและทำงานเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ที่กรุงเทพฯ ผลงานของเขานำเสนอการสังเกตในมนุษย์ วัตถุ และภูมิทัศน์ผ่านภาพเคลื่อนไหว

Tanakit Kitsanayunyong is a 4th generation Thai-Chinese. He lives and works as a filmmaker in Bangkok. His work focuses on observation of humans, objects and landscapes through experimental moving images.